8. zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023

které se konalo dne 14. června 2021, přijaté závěry a usnesení.

15. 6. 2021 Pavel Lízal

Osmé zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023 se konalo dne 14. června 2021 od 15 hodin v posluchárně B11/132 v Univerzitním kampusu v Bohunicích.

Schválený program zasedání:
1. Schválení programu zasedání
2. Kontrola úkolů
3. Návrh na rozšíření bakalářského studijního programu Aplikovaná a environmentální geologie o nový studijní plán specializace Management vodních zdrojů
4. Volba komise a jejího předsedy/předsedkyně k projednání návrhu na jmenování děkana Přírodovědecké fakulty MU
5. Stanovení termínu zasedání AS PřF MU pro projednání návrhu na jmenování děkana PřF
6. Výroční zpráva o činnosti PřF MU v roce 2020
7. Výroční zpráva o hospodaření PřF MU v roce 2020
8. Zpráva děkana ke stížnosti doc. Zajíčkové
9. Informace o výsledku výběrového řízení na pozici ředitele Ústavu geologických věd PřF MU.
10. Různé

Přijaté závěry a usnesení:
1) Akademický senát PřF MU souhlasí v souladu s § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, čl. 23, odst. 6 vnitřního předpisu Masarykovy univerzity Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU s návrhem rozšíření studijního programu Aplikovaná a environmentální geologie o nový studijní plán specializace Management vodních zdrojů a doporučuje jej Vědecké radě PřF MU ke schválení.
2) Akademický senát PřF MU zvolil za členy komise k projednání návrhu na jmenování děkana Přírodovědecké fakulty MU tyto osoby: prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.; doc. Ing. Martin Mandl CSc.; prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc.; doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.; Mgr. Jozef Lopuch; prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
3) Akademický senát PřF MU zvolil předsedkyní komise k projednání návrhu na jmenování děkana Přírodovědecké fakulty MU prof. RNDr. Zuzanu Došlou, DSc.
4) Akademický senát PřF MU stanovil termín zasedání AS PřF pro projednání návrhu na jmenování děkana PřF na 18.10.2021.
5) Akademický senát PřF MU schválil Výroční zprávu o činnosti PřF MU v roce 2020.
6) Akademický senát PřF MU schválil Výroční zprávu o hospodaření PřF MU v roce 2020.
7) Akademický senát PřF MU byl informován o výsledku výběrového řízení na pozici ředitele Ústavu geologických věd PřF MU.
8) Harmonogram jednání AS PřF MU v podzimním semestru: 10. a 11.9. (výjezdní zasedání), 18.10. (volba kandidáta na děkana), 8. listopadu 2021 a 13. prosince 2021


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.