Pozvánka na 1. zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023

5. 10. 2020 Milan Baláž

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte pozvat Vás na první, ustavující zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023, které se bude konat dne 12. října 2020 od 15 hodin on-line formou telekonference prostřednictvím aplikace MS Teams.

Předběžný program zasedání:

 1. Schválení programu zasedání.
 2. Kontrola úkolů.
 3. Souhrnná zpráva o výsledcích voleb vypracovaná Volební a mandátovou komisí AS PřF MU.
 4. Volba předsedy/předsedkyně AS PřF MU.
 5. Volba předsedy/předsedkyně Komory akademických pracovníků AS PřF MU.
 6. Volba předsedy/předsedkyně Studentské komory AS PřF MU.
 7. Ustavení Volební a mandátové komise AS PřF MU.
 8. Ustavení Legislativní komise AS PřF MU.
 9. Ustavení Ekonomické komise AS PřF MU.
 10. Návrh doktorských studijních programů Vědy o živé přírodě/Life Sciences.
 11. Návrh navazujícího magisterského studijního programu Molecular and Cell Biology.
 12. Opatření děkana Podmínky stipendijních programů.
 13. Udělení souhlasu děkanovi PřF MU ke jmenování členů Disciplinární komise PřF MU.
 14. Volba delegáta PřF MU do Rady vysokých škol.
 15. Různé.

K zasedání se můžete připojit pomocí tohoto odkazu. V případě, že se budete připojovat pomocí webového browseru, je nezbytné použít buď Chrome nebo Edge. Prosím, požádejte na této adrese nebo na mailu 1353@mail.muni.cz o zřízení přístupu k tomuto zasedání (nejlépe v dostatečném časovém, v průběhu zasedání již nelze garantovat bezprostřední zřízení přístupu, je nutné počítat minimálně s několikaminutovým prodlením).

RNDr. Milan Baláž, Ph.D.
předseda AS PřF MU ve funkčním období 2017-2020


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.