Pozvánka na 15. zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023

Konat se bude dne 14. března 2022 od 15 hodin v zasedací místnosti B17/432 na Kampusu.

7. 3. 2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi pozvat Vás na 15. zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023, které se
bude konat dne 14. března 2021 od 15:00 hodin v zasedací místnosti B17/432 na Kampusu.

Předběžný program zasedání:

1. Schválení programu zasedání
2. Kontrola úkolů
    - Koncepce řešení problému týkajícího se sexuálního obtěžování v rámci fakulty.
    - Informace týkající se cenové politiky univerzitní Menzy.
    - Oborové rozvrstvení členů Vědecké rady.
3. Vyslovení souhlasu se jmenováním členů Vědecké rady.
4. Vyslovení souhlasu ke jmenováním proděkana pro zahraniční vztahy.
5. Aktivity Přírodovědecké fakulty týkající se současné situace na Ukrajině.
6. Aktuální stav počtu přihlášek na PřF a budoucí směřování kampaně pro uchazeče.
7. Různé

Zasedání Akademického senátu jsou veřejná, hosté jsou vítáni.
Doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.
předseda AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.