Pozvánka na 6. zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023

Konat se bude dne 19. dubna 2021 od 15 hodin on-line prostřednictvím MS Teams.

12. 4. 2021 Pavel Lízal

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi pozvat Vás na 6. zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023, které se bude konat dne 19. dubna 2021 od 15 hodin on-line prostřednictvím MS Teams.

Předběžný program zasedání:
1. Schválení programu zasedání
2. Kontrola úkolů
    a) Reakce vedení fakulty na usnesení k habilitačním a profesorským řízením
    b) Kontrola zápisů ze Shromáždění pracovníků ústavů
3. Opatření děkana Pravidla rozdělování finančních prostředků PřF MU v roce 2021
4. Rozdělení finančních prostředků PřF MU pro rok 2021 na rozpočet centralizovaných nákladů fakulty a rozpočty jednotlivých ústavů
5. Organizační řád UBZ
6. Různé
    a) Zprávy děkana


K zasedání se můžete připojit pomocí tohoto odkazu zde 


V případě, že se budete připojovat pomocí webového prohlížeče, je nezbytné použít buď Chrome nebo Edge. V případě, že by vám odkaz nefungoval, pak prosím požádejte na e-mailu 2538@mail.muni.cz o zřízení přístupu k tomuto zasedání (nejlépe v dostatečném časovém předstihu, v průběhu zasedání již nelze garantovat bezprostřední zřízení přístupu).

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
předseda AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.