Pozvánka na 7. zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023

Konat se bude dne 10. května 2021 od 15 hodin on-line prostřednictvím MS Teams.

3. 5. 2021 Pavel Lízal

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi pozvat Vás na 7. zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023, které se bude konat dne 10. května 2021 od 15 hodin on-line prostřednictvím MS Teams.

Předběžný program zasedání:
1. Schválení programu zasedání 
2. Kontrola úkolů
3. Opatření děkana Pravidla a podmínky přijímacího řízení
4. Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti PřF MU
5. Různé
a) Zprávy děkana

 

K zasedání se můžete připojit pomocí tohoto odkazu zde

V případě, že se budete připojovat pomocí webového prohlížeče, je nezbytné použít buď Chrome nebo Edge. V případě, že by vám odkaz nefungoval, pak prosím požádejte na e-mailu 2538@mail.muni.cz o zřízení přístupu k tomuto zasedání (nejlépe v dostatečném časovém předstihu, v průběhu zasedání již nelze garantovat bezprostřední zřízení přístupu).

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
předseda AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.