Pozvánka na 9. zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023

Konat se bude dne 10. září 2021 od 15:30 hodin, Hotel Žebětínský Dvůr.

3. 9. 2021 Pavel Lízal

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi pozvat Vás na 9. zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023, které se bude konat dne 10. září 2021 od 15:30 hodin, Hotel Žebětínský Dvůr.

Předběžný program zasedání:
1. Schválení programu zasedání
2. Kontrola úkolů
3. Vyslovení souhlasu se jmenováním prof. RNDr. Libora Grubhoffera, CSc., Hon. D.Sc., Dr. h.c., členem Vědecké rady PřF MU
4. Průběžná zpráva Komise k projednání návrhu na jmenování děkana - informace o nominacích
5. Různé

Zasedání Akademického senátu jsou věřejná, hosté jsou vítáni.

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
předseda AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.