Svolání akademické obce a děkanské volno

Shromáždění se uskuteční dne 30. září 2021 od 15 hodin hybridní formou - fyzicky v aule v areálu Kotlářská a také prostřednictvím aplikace MS Teams 

20. 9. 2021 Pavel Lízal

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti, členové akademické obce Přírodovědecké fakulty MU,

v souladu se čl. 7 odst. 3 Statutu Přírodovědecké fakulty MU (dále jen Fakulty) a odst. 10 Přílohy č. 3 Statutu Fakulty tímto svolávám a dovoluji si Vás pozvat na shromáždění akademické obce Fakulty, tvořené jak studenty, tak akademickými pracovníky. Cílem shromáždění je poskytnout prostor členům akademické obce Fakulty k diskusi s kandidáty na funkci děkana. Na tomto shromáždění přednese každý kandidát své stručné vyjádření odpovídající bodům odst. 8 písm. d) a e) Přílohy č. 3 Statutu Fakulty a absolvuje rozpravu se členy akademické obce.

Shromáždění akademické obce se bude konat dne 30. září 2021 od 15 hodin hybridní formou - fyzicky v aule v areálu Kotlářská a také prostřednictvím aplikace MS Teams, připojit se můžete pomocí tohoto odkazu

V souvislosti s volbou děkana bylo rovněž zřízeno v IS MU diskusní fórum, kde můžete až do vlastní volby pokládat kandidátům své dotazy.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

věřím, že svojí hojnou účastí přispějete k důstojnému průběhu této akce, jejímž završením bude volba děkana Fakulty pro období 2022 až 2026 dne 18. října 2021 Akademickým senátem Fakulty.

S úctou
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
předseda Akademického senátu Fakulty


Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,

v souvislosti s konáním shromáždění akademické obce při příležitosti přípravy projednání návrhu na jmenování děkana Fakulty pro období 2022 až 2026 vyhlašuji na 30. září 2021 od 14 hodin děkanské volno.

doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.
děkan Fakulty


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.