Volby do AS PřF MU na období 2020-2023

Oprava vymezení funkčního období AS PřF MU.

2. 6. 2020 Milan Baláž

Vzhledem ke znění zákona č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, § 7 odst. 2, a vzhledem k faktu, že nouzový stav skončil v České republice dnem 17. května 2020,

se mění vymezení funkčního období Akademického senátu PřF MU, který vzejde z právě probíhajících voleb tak, že začíná 15. září 2020 a končí 14. září 2023.

Funkční období současného senátu se prodlužuje do 14. září 2020.

RNDr. Milan Baláž, Ph.D.
předseda AS PřF MU

Více článků

Přehled všech článků