Vyhlášení voleb do Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

pro funkční období 2023–2026, včetně harmonogramu úkolů a lhůt pro tyto volby

26. 4. 2023 Jan Lochman

Milé kolegyně, milí kolegové, vážení akademičtí pracovníci a studenti Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity,

v souladu s Volebním řádem Akademického senátu PřF MU (dále jen „volební řád“) vyhlašuji tímto volby do Akademického senátu PřF MU (dále jen „Senát“) pro funkční období od 1. září 2023 do 31. srpna 2026 a stanovuji tento harmonogram úkolů a lhůt:

  • 26. dubna 2023: zveřejnění vyhlášení voleb v aplikaci Informačního sytému Masarykovy univerzity E-volby (dále jen „Aplikace“) a na webových stránkách PřF MU.
  • nejpozději do 2. května 2023 (včetně): vygenerování neveřejných jmenných seznamů členů jednotlivých volebních obvodů prostřednictvím Aplikace.
  • od 2. května 2023 do 23. května 2023 (včetně): přijímání kandidatur Volební a mandátovou komisí Senátu (dle čl. 9 volebního řádu)
  • nejpozději do 28. května 2023, ne však dříve než 25. května 2023: zveřejnění volebních programů a prohlášení kandidátů v Aplikaci a na webových stránkách PřF MU. Zřízení diskusního fóra s kandidáty v rámci IS MU.
  • od 5. června 2023 do 18. června 2023 (včetně): hlasování (dle čl. 11 volebního řádu) konané prostřednictvím Aplikace.

Volby organizuje a řídí v souladu s volebním řádem Volební a mandátová komise Senátu. Pro komunikaci s touto komisí používejte výhradně elektronickou poštu odesílanou prostřednictvím Informačního systému Masarykovy univerzity na e-mailovou adresu volebni.komise@sci.muni.cz (čl. 1 odst. 3 volebního řádu).

Věřím, že využijete této příležitost k uplatnění svého práva ovlivňovat budoucí směřování naší fakulty ať již vlastní kandidaturou, nebo volbou svých zástupců v nejvyšším zastupitelském orgánu fakultní akademické samosprávy.

V Brně dne 26. dubna 2023
doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.
předseda AS PřF MU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.