Výzva k předkládání návrhů kandidátů na funkci děkana

Obracíme se na Vás s žádostí o zaslání nominace vhodného kandidáta na funkci děkana Přírodovědecké fakulty MU.

30. 6. 2021 Zuzana Došlá

Vážené dámy, vážení pánové,

dne 31. ledna 2022 skončí řádný mandát současného děkana. Akademický senát PřF MU proto vyhlásil volbu nového děkana. Volba děkana se řídí Statutem Přírodovědecké fakulty MU, Příloha 3.

Obracíme se na Vás s žádostí o zaslání nominace  vhodného kandidáta na funkci děkana Přírodovědecké fakulty MU.

Termín pro předkládání návrhů: 1.7. až 9.8.2021.

Každý člen akademické obce fakulty může navrhnout jednoho kandidáta. Prosíme Vás tedy o zvážení, jestli by někdo z Vašich kolegů nebyl vhodným kandidátem na funkci děkana PřF MU.

Návrh na kandidáta se podává elektronicky prostřednictvím e-mailu odeslaného z Informačního systému Masarykovy univerzity na e-mailovou adresu volba.dekana@sci.muni.cz nejpozději do 9. srpna 2021 (včetně).

 

S pozdravem,

prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc.

předsedkyně Komise k projednání návrhu na jmenování děkana


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.