1. veřejná soutěž programu NAKI III

12. 4. 2022

Harmonogram soutěže

  • Soutěžní lhůta: 15. března – 28. dubna v 14.00 hodin (doručení na MK!)
  • Vyhlášení výsledků: nejpozději 16. prosince 2022
  • Doba realizace projektu: 1. března 2023–31. prosince 2027
  • Délka řešení projektu: 58 měsíců


Interní pokyny a termíny

Přílohy, kde je vyžadován podpis rektora, je třeba doručit na RMU nejpozději do 22.4.2022! Pro podpis je potřeba mít schválenou průvodku v ISEP.

Podepisují se následující části návrhu:

  • Příloha č. 1 – Návrh projektu – u typu J a D se dodávají 2 podepsané výtisky návrhu v části A, u typu K je to x+1 (x=počet účastníků projektu).
  • Příloha č. 5 – ČP prokázání způsobilosti uchazeče
  • Příloha č. 7a – ČP pro VO

Termín pro zahájení kontroly rozpočtu je stanoven na 19.4.2022, v tomto termínu je potřeba předložit plánovaný rozpočet v excelovských tabulkách 1. VS NAKI III včetně zdůvodnění.

Nejpozději 21.4.2022 by mělo dojít ke spuštění schvalování návrhu v ISEP, v dokumentech by měla být rozpracovaná část návrhu + zkontrolované tabulky rozpočtu.

Podrobnější informace k soutěži naleznete v dokumentu Informační materiál RMU_NAKI III

Všechny podklady k soutěži jsou na stránkách MK zde.


Kontakt

Ing. Magdalena Vozárová
vozarova@sci.muni.cz
tel.: 54949 5458, 774 668 662
kan.: pav. 01/01018, Kotlářská 267/2


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.