Národní výzva – TAČR: Program SIGMA

21. 9. 2022

Národní výzva – TAČR: Program SIGMA pro 3. dílčí cíl

Vyhlášení této veřejné soutěže se plánuje na 26. října 2022 .Veřejná soutěž Programu SIGMA – DC3 je zaměřena na posílení společenských věd, humanitních věd a umění (SHUV) v aktivitách aplikovaného výzkumu a inovací a uplatnění výstupů těchto aktivit v podobě nových nebo podstatně zdokonalených produktů, postupů, procesů nebo služeb. Dílčí cíl navazuje na aktivity Programu ÉTA.

Termíny

 • Datum vyhlášení veřejné soutěže: 26. 10. 2022
 • Soutěžní lhůta: 27. 10. – 14. 12. 2022 (48 dní)
 • Vyhlášení výsledků soutěže: 31. 8. 2023
 • Zahájení řešení projektu: nejdříve červen 2023, nejpozději září 2023
 • Délka trvání projektu: 12 až 42 měsíců
 • Nejzazší termín ukončení projektu: listopad 2026

Základní parametry soutěže

 • Alokace 500 mil. Kč
 • Podpora na projekt max. 12 mil. Kč
 • Míra podpory max. 80 %
 • Náklady na subdodávky jsou uznatelné do výše 20 % za celou dobu projektu
 • Nepřímé náklady flat rate 25 % z osobních a ostatních přímých nákladů
 • Uchazečem (hlavním i dalším) může být výzkumná organizace, podnik nebo organizační složka státu

Více informací k soutěži na Interní dokumenty a na stránkách poskytovatele TAČR

Kontakt Iveta Šulcová

Ing. Iveta Svobodová


kancelář: pav. 01/01018
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8183
e‑mail:

 Dlouhodobě mimo výkon práce


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.