Nová výzva INTER-ACTION

13. 6. 2022

Vyhlášení veřejné soutěže v programu INTER – EXCELLENCE II, podprogramu INTER-ACTION (LUAUS23)

MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž v podprogramu INTER-ACTION pro podávání návrhů společných česko-amerických výzkumných projektů v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve všech vědních oblastech.

  • Spolupráce mezi partnery musí být při podání návrhu projektu doložena podepsaným dokumentem „Letter of Intent“.
  • Projekty je možné řešit od 1.3.2023 do 31.12.2027. Maximální doba řešení projektu je 3 – 5 let.
  • Návrhy projektů lze podávat do 25. července 2022
  • Interní termín pro předložení návrhů rozpočtů projektů ke kontrole je nejpozději do 15.7. 2022.
  • Návrhy projektů lze podávat pouze přes systém ISIX. https://isix.msmt.cz/. Finálně uzavřené návrhy se pak ze systému ISIX generují k podpisu a odeslání datovou zprávou.

Informace k veřejné soutěži LUAUS23 jsou zveřejněny zde: VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE V PROGRAMU INTER-EXCELLENCE II, PODPROGRAMU INTER-ACTION – LUAUS23 (BILATERÁLNÍ PROJEKTY ČR-USA), MŠMT ČR (msmt.cz)


Kontaktní osoba pro zájemce o podání návrhu projektu:

Ing. Jitka Kosinová
jitkak@sci.muni.cz
tel: 549 49 3702 nebo 773 251 776


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.