Podpora vynikajících diplomových prací

26. 11. 2020

Granty jsou udělovány vynikajícím studentům magisterských studijních programů na výzkum související s jejich diplomovou prací.

Harmonogram 2020/2021
Soutěžní lhůta 16. 11. 2020 - 10. 1. 2021
Hodnocení 11. 1. 2021 - 31. 1. 2021
Realizace projektů 1. 2. 2021 - 31. 12. 2021
Kdo se může zúčastnit

Návrh do soutěže mohou podávat:

  • Studenti magisterských studijních programů MU zapsaní v sedmém semestru svého magisterského studia, resp. v osmém semestru svého magisterského studia, pokud započali toto studium v jarním semestru, nebo
  • Studenti navazujících studijních programů MU zapsaní v prvním semestru svého navazujícího magisterského studia, resp. ve druhém semestru svého magisterského studia, pokud započali toto studium v jarním semestru.
Přihláška do soutěže

Přihláškou do soutěže je návrh projektu výzkumné činnosti zpracovaný v systému ISEP.
Zvolte šablonu Grantová agentura MU: Podpora vynikajících diplomových prací (16.11.2020 - 10.01.2021), založte Nový návrh a vyplňte všechny položky. Poté návrh vytiskněte a podepište. Návrh podepisuje také vedoucí diplomové práce, který svým podpisem stvrzuje, že se v případě přijetí projektu stane jeho garantem. Scan podepsaného formuláře vložte do ISEP a zašlete na e-mail gamu@muni.cz (předmět zprávy: "Podpora vynikajících diplomových prací").


Finanční podpora

na jeden projekt činí maximálně 60 000 Kč.
Uznatelné náklady:

  • Odměna pro řešitele (max. 18 000 Kč - v případě nižší celkové podpory se poměrově snižuje i odměna pro řešitele)
  • Cestovné (zahrnuje ubytování, jízdné, konferenční poplatky)
  • Služby
  • Ostatní (Studijní literatura, náklady na publikace, atp. – vše, kdy lze vystavit fakturu na fyzickou osobu, nebo nákup prokázat účtenkou)
  • Spotřební materiál (volte v případě, kdy lze předpokládat, že dodavatel nesmí vystavit fakturu na fyzickou osobu a bude nutné objednávat přes MU)

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.