Státní fond životního prostředí ČR vyhlásil v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu novou dotační výzvu „Reine“

15. 12. 2020

Podporovanými aktivitami je tvorba mediálních výstupů, odborných a populárně-naučných publikací, organizace školení, seminářů, workshopů a dalších osvětových aktivit a vzdělávacích kampaní, které odpovídají oblastem podpory v rámci Programu:

  1. Zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech
  2. Snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu ovzduší
  3. Snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu vod
  4. Zmírňování změny klimatu a adaptace na změnu klimatu na lokální úrovni

Do každé oblasti č. 1-4 může být jedním žadatelem podána pouze jedna žádost.

Uchazeči mohou volit z celého spektra vzdělávacích ekologických projektů. Prostředky jsou určeny k přípravě konferencí, seminářů, kurzů či školení. Cílit mohou na zaměstnance firem, školní mládež, odbornou i širokou veřejnost. Podpora směruje také na osvětové projekty, například tvorbu informačních odborných a populárně-naučných materiálů, jako jsou rozhlasové pořady, dokumentární filmy, publikace nebo online vzdělávací kampaně.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 15. 2. 2021 (12:00 hod)

Alokace na výzvu: 31 200 000 Kč

Minimální výše grantu: 130 000 Kč

Maximální výše grantu: 1 300 000 Kč

Spolufinancování ze strany žadatele/příjemce: 10 % 

Výtah nejdůležitějších informací k výzvě, zpracovaný OPR, je ke stažení ZDE.

Kontaktní osoba výzvy na OPR: Ing. Tereza Šrámková, sramkova@rect.muni.cz

V případě zájmu podat do výzvy projekt kontaktujte prosím co nejdříve Ing. Terezu Šrámkovou, zejména z důvodu omezení možnosti podání pouze 1 žádosti za MU do každé ze 4 tematických oblastí (tj. kdo se přihlásí jako první v dané oblasti, toho žádost bude podána) a dále přidělení přístupu do informačního systému SFŽP.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.