prof. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D.

profesor – Oddělení mikrobiologie


e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • narozen 30. 4. 1981, Jindřichův Hradec. Národnost: česká
Pracoviště
 • Oddělení mikrobiologie, PřF MU, Oddělení virologie, Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně Laboratoř arbovirologie, Parazitologický ústav, Biologické centrum AVČR, České Budějovice
Funkce na pracovišti
 • Vedoucí laboratoře
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2000 – 2008 Biologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 2007 RNDr. v oboru klinická biologie 2003 Ph.D. v oboru molekulární a buněčná biologie a genetika 2008 – 2009 postdok: Dept. Virology & Immunology, Texas Biomedical, Research Institute, San Antonio, TX, USA 2013 docent (Lékařská mikrobiologie), Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany Brno 2021 profesor (Lékařská mikrobiologie), Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany Brno
Přehled zaměstnání
 • 2022- nyní: Mimořádný hostující profesor, Oddělení patogenních mikroorganismů, Jamagučijská univerzita, Jamaguči, Japonsko 2012 - nyní: vedoucí oddělení virologie, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Brno 2013-nyní: docent, katedra medicínské biologie, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity 2011- nyní: vedoucí vědecký pracovník, Parazitologický ústav, Biologické centrum AVČR, České Budějovice 2008-2013: vysokoškolský účitel - Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 2008 – 2009 - postdoktorand, Texas Biomedical Research Institute, Department of Virology and Immunology, San Antonio, Texas, USA 2005 – 2009 – výzkumný asistent, Parazitologický ústav, Biologické centrum AVČR, České Budějovice 2009-2011: postdoktorand, Parazitologický ústav, Biologické centrum AVČR, České Budějovice 2004 – 2008 – asistent - Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Pedagogická činnost
 • Patogeneze virových nákaz - hlavní přednášející Lékařská virologie (PřF JU) - hlavní přednášející a garant
Vědeckovýzkumná činnost
 • hlavní zaměření výzkumu: virologie (arbovirologie, patogeneze virových nákaz, vývoj a testování nových vakcín a antivirotik)
Akademické stáže
 • 2006 Centre for Tropical Veterinary Medicine, University of Edinburgh, UK 2008 Faculté des Sciences Jean Perrin, Université d’Artois, Lens, France 2008-2009: Texas Biomedical Research Institute, San Antonio, USA 2010: Rollins School of Public Health, Emory University, Atlanta, USA: “BSL-4 Science and Safety” 2011: Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française, Grenoble, France: 2011 British Society for Immunology Summer School, Atlantic College, St. Donat’s Castle, Wales, UK 2011 Centre for Cellular and Molecular Biology, Hyderabad, India 2018-2019: Laboratory of Public Health, Graduate School of Veterinary Medicine, Hokkaido University, Sapporo, Japan 2022-dosud: Distinguished Visiting Professor, Jamagučijská univerzita, Jamaguči, Japonsko
Univerzitní aktivity
 • člen oborové rady Lékařská mikrobiologie a imunologie, Lékařská fakulta MU člen oborové rady Mikrobiologie, Přírodovědecká fakulta MU
Mimouniverzitní aktivity
 • Národní reprezentant: International Commitee for Taxonomy of Viruses Člen: International Scientific Working Group on Tick-borne Encephalitis Člen a v roce 2016 předseda: Expertní panel pro biologické vědy, Rada vlády pro výzkum a inovace Člen: Československá společnost mikrobiologická Člen: American Society for Microbiology Národní koordinátor a člen Membership Review Committee: World Society of Virology Zástupce předsedy komise pro přijímání nových členů: Světová virologická společnost sekční redaktor: Ticks and Tick-borne Diseases (Elsevier) člen odborné komise pro ochranu zvířat proti týrání a schvalování projektů pokusů, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR člen redakčních rad: Scientific Reports (Springer- Nature), Clinical and Vaccine Immunology, World Journal of Virology, American Journal of Infectious Diseases and Microbiology, The Scientific World Journal, Medical Virology (Moscow), Epidemiology and Vaccinal Prevention Scientific and Practical Journal, Acta Virologica
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2009 cena děkana za vynikající vědecké výsledky presentované v disertační práci, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2009 Cena Herberta Sinneckera a Christiana Kunze (Herbert Sinnecker-Christian Kunz Award) za výzkum na poli klíšťaty přenášených nemocí, Výmar, Německo 2020 Cena Wernera von Siemense za nejvýznamnější výsledek základního výzkumu 2020 Cena ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj

11. 2. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.