Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Roman Hilscher, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Michigan State University, USA, Přírodovědecká fakulta MU v Brně
Obor řízení Matematika - Matematická analýza
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 7. 11. 2002
Datum ukončení řízení 1. 11. 2003
Habilitační práce (veřejná část) Quadratic Functionals in Discrete Optimal Control
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc. (UKo Bratislava - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. Jan Čermák, CSc. (FSI VUT Brno)
prof. Dr. Werner Kratz (Univerzita Ulm, SRN)
Přednáška pro odbornou veřejnost 8. 10. 2003
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof.RNDr. Pavel Drábek, DrSc. (ZČU Plzeň)
prof. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc. (MÚ AV ČR Praha)
prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. (SU Opava)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 8. 10. 2003
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Matematika - Matematická analýza
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 10. 6. 2010
Datum ukončení řízení 1. 2. 2012
Přednáška pro odbornou veřejnost 30. 3. 2011
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc. (FAST VUT Brno)
prof.RNDr. Pavel Drábek, DrSc. (ZČU Plzeň)
prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc. (UK Praha)
prof. RNDr. Irena Rachůnková, DrSc. (PřF UP Olomouc)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 30. 3. 2011
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 24. 5. 2011

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.