doc. Mgr. Kamil Paruch, Ph.D.

docent – Ústav chemie


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. A08/322
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5477
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Kamil Paruch, PhD.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Organická chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 7. 3. 2016
Datum ukončení řízení 1. 1. 2017
Habilitační práce (veřejná část) New organic compounds with targeted biological activity
Důvod pro omezení zveřejnění práce: omezená licence
Oponenti habilitační práce doc. Ing. Stanislav Rádl, CSc. (Zentiva Group)
prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc. (PřF UP Olomouc)
prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D. (uk Praha)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 29. 9. 2016 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. (PřF Univerzita Karlova V Praze)
prof. Ing. Jiří Svoboda, CSc. (VŠCHT Praha)
prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc. (PřF UP Olomouc)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 5. 10. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.