Vzhledem k aktuálnímu epidemiologickému vývoji je univerzitní eskalační semafor, s platností od pondělí 12. října 2020, přepnut na červený stupeň pohotovosti. Více informací zde.

RNDr. Pavel Švec, Ph.D.


kancelář: bud. E25/1S11
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7601
e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Pavel Švec, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Mikrobiologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení posuzování habilitační komisí
Datum zahájení řízení 7. 10. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Systematika rodu Enterococcus
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Alexandr Nemec, Ph.D. et Ph.D. (Státní zdravotní ústav Praha)
doc. MVDr. Oto Melter, Ph.D. (2. LF UK a FN Motol)
doc. RNDr. Hana Drahovská, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 9. 10. 2020 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové doc. MVDr. Renata Karpíšková, Ph.D. (VFU Brno)
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. (LF UP Olomouc)
doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
prof. RNDr. Helana Bujdáková, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)