prof. Ulf Büntgen, PhD

odborný asistent – Geografický ústav


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení Ulf Büntgen, PhD
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyzická geografie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 5. 6. 2018
Datum ukončení řízení 17. 6. 2020
Přednáška pro odbornou veřejnost 11. 10. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)
prof. RNDr. Jozef Minár, CSc. (PřF UK Bratislava)
Prof. Dr. Stefan Brönnimann (Univerzita Bern)
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. (PřF UK V Praze)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 5. 12. 2018
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 8. 10. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.