Ulf Büntgen, PhD


e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení Ulf Büntgen, PhD
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyzická geografie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení Vědecká rada MU souhlasí s návrhem, návrh předložen ministrovi
Datum zahájení řízení 5. 6. 2018
Přednáška pro odbornou veřejnost 11. 10. 2018 | Hodnocení Přednášky
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)
prof. RNDr. Jozef Minár, CSc. (PřF UK Bratislava)
Prof. Dr. Stefan Brönnimann (Univerzita Bern)
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. (PřF UK V Praze)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 5. 12. 2018
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 8. 10. 2019