doc. Ing. Branislav Vrana, PhD.

vedoucí pracoviště – Chemodynamika znečištění životního prostředí


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. D29/108
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4975
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Ing. Branislav Vrana, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Chemie životního prostředí
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 29. 9. 2015
Datum ukončení řízení 1. 2. 2016
Habilitační práce (veřejná část) Vývoj metód pasívneho vzorkovania znečisťujúcich látok vo vodnom prostredí
Oponenti habilitační práce prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (FCH VUT v Brně)
doc. Ing. Ivan Špánik, DrSc. (STU Bratislava)
prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. (VŠCHT Praha)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 24. 11. 2015 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. Ing. Jan Tříska, CSc. (Centrum výzkumu globální změny AV ČR)
prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (FCH VUT v Brně)
prof. Ing. Vladimír Kocourek, CSc. (VŠCHT Praha)
prof. Ing. Ján Derco, DrSc. (STU Bratislava)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 2. 12. 2015

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.