doc. Ernst Paunzen, Dr.rer.nat

docent – Ústav teoretické fyziky a astrofyziky


kancelář: pav. 06/03013
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3305
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Ernst Paunzen, Dr.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Teoretická fyzika a astrofyzika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 27. 7. 2020
Datum ukončení řízení 1. 7. 2021
Habilitační práce (veřejná část) The Δa photometric system
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Petr Harmanec, DrSc. (Astronomický ústav UK v Praze)
Prof. Francesco Leone (Universita degli Studi di Catania, Italy)
prof. Martin Stift (Universität Wien, Austria)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 23. 4. 2021 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. Rikard von Unge, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
doc. Mgr. Miroslav Brož, Ph.D. (Astronomický ústav UK, Praha)
doc. RNDr. Jiří Kubát, CSc. (Astronomický ústav AV ČR)
prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc. (Astronomický ústav UK, Praha)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 5. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.