doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc.

docentka – Oddělení experimentální biologie rostlin


kancelář: bud. C13/217
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5475
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Kummerová Marie 2.11.1945
Pracoviště
 • Oddělení Fyziologie a anatomie rostlin, Ústav Experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta, MU Brno
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1986/1997 Doc. Fyziologie rostlin, Studium vlivu polycyklických aromatických uhlovodíků na rostliny, MU Brno
 • 1979 CSc. Fyziologie rostlin; Význam dusíku a fosforu ve výživě rostlin kukuřice, PřF UJEP Brno
 • 1969 RNDr. The mutual influence of some cereals planted in water cultures. Scripta Fac.Sci.Nat. UJEP Brunensis, Biologia 1, 1:1-13 1971
 • 1968 UJEP, odborná biologie - fyziologie rostlin
Přehled zaměstnání
 • 1976 - doposud Katedra / Oddělení Fyziologie a anatomie rostlin PřF MU Brno; odborný asistent, od roku 1985 docent
 • 1971 - 1976 Katedra Fyziologie rostlin, šlechtění a semenářství, AF VŠZ Brno; odborný asistent
 • 1968-1971 Katedra rostlinné výroby, AF VŠZ Brno, studijní pobyt
Pedagogická činnost
 • přednášející kurzu Cytologie a anatomie rostlin; Biologie rostlin; výuka odborných seminářů, vedení Bc., Mgr. a Ph.D. prací
Vědeckovýzkumná činnost
 • studium vlivu toxických kovů, polycyklických aromatických uhlovodíků a léčiv na rostliny
Akademické stáže
 • 1996 - Polsko
 • 1986 a 1988 - SFRJ
 • 1980 a 1983 - Polsko
Univerzitní aktivity
 • zástupce vedoucího oddělení
Mimouniverzitní aktivity
 • členka oborové rady pro Ph.D. MZLU Lednice členka ČSEBR
Vybrané publikace
 • KUMMEROVÁ, Marie, Štěpán ZEZULKA, Petr BABULA a Jan TŘÍSKA. Possible ecological risk of two pharmaceuticals diclofenac and paracetamol demonstrated on a model plant Lemna minor. Journal of Hazardous Materials. Amsterdam: Elsevier Science BV., roč. 302, January, s. 351-361. ISSN 0304-3894. doi:10.1016/j.jhazmat.2015.09.057. 2016. info
 • ZEZULKA, Štěpán, Marie KUMMEROVÁ, Markéta HÁJKOVÁ a Petr BABULA. Biomarkery oxidativního stresu u Lemna minor v přítomnosti diklofenaku a paracetamolu. In doc. Ing. František Hnilička, Ph.D. Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2016 - Sborník příspěvků. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze. s. 164-167. ISBN 978-80-8132-681-3. 2016. info
 • KLEMŠ, Marek, Kamila LÓNOVÁ, Petr KALOUSEK, Jana FRANCOVÁ, Štěpán ZEZULKA a Marie KUMMEROVÁ. 14C-fluoranthene deposition from young pea plants to aphids. In The 44th Conference of the European Society for New Methods in Agriculture Research (ESNA 2015), Brno, Czech Republic. ISBN 978-80-7509-318-9. 2015. info
 • KUMMEROVÁ, Marie, Štěpán ZEZULKA, Petr BABULA a Markéta HÁJKOVÁ. Potenciální účinky léčiv v akvatickém prostředí. In Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti - Sborník abstraktů KEBR 2015. ISSN 1213-6670. 2015. info
 • HÁJKOVÁ, Markéta, Marie KUMMEROVÁ a Štěpán ZEZULKA. Porovnání vlivu paracetamolu a diklofenaku na vybrané růstové a biochemické parametry u Lemna minor. In Hnilička, František. Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2015 (Sborník recenzovaných vědeckých prací). 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzitza v Praze. s. 162-165. ISBN 978-80-89408-23-8. 2015. info
 • ZEZULKA, Štěpán, Marek KLEMŠ a Marie KUMMEROVÁ. Root and foliar uptake, translocation and distribution of [C-14] fluoranthene in pea plants (Pisum sativum). Environmental Toxicology and Chemistry. Elsevier Science, roč. 33, č. 10, s. 2308-2312. ISSN 0730-7268. doi:10.1002/etc.2677. 2014. info
 • ZEZULKA, Štěpán, Marie KUMMEROVÁ a Petr BABULA. Růst, biochemické a fyziologické změny u Lemna minor vlivem diklofenaku. In Ing. František Hnilička, Ph.D. Recenzovaný sborník příspěvků - Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2014. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze. s. 155-158. ISBN 978-80-213-2475-6. 2014. info
 • HÁJKOVÁ, Markéta a Marie KUMMEROVÁ. Growth response of Lemna minor L. to paracetamol. In Polák, Ondřej. Cerkal, Radim. Škarpa, Petr. MendelNet 2014 – Proceedings of International PhD Students Conference. Brno: Mendel University in Brno. s. 457-462. ISBN 978-80-7509-174-1. 2014. URL URL info
 • KUMMEROVÁ, Marie, Štěpán ZEZULKA, Petr BABULA a Lucie VÁŇOVÁ. Root response in Pisum sativum and Zea mays under fluoranthene stress: Morphological and anatomical traits. Chemosphere. Elsevier Ltd., roč. 90, č. 2, s. 665-673. ISSN 0045-6535. doi:10.1016/j.chemosphere.2012.09.047. 2013. info
 • KUMMEROVÁ, Marie, Štěpán ZEZULKA, Petr BABULA a Lucie VÁŇOVÁ. Assessment of biochemical, physiological and histochemical characteristics in Lemna minor treated by fluoranthene. In Hnilička F. Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013 (recenzovaný sborník příspěvků). 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha-Ruzyně, Česká zemědělská univerzita v Praze. s. 143-146. ISBN 978-80-7427-131-1. 2013. info
 • ZEZULKA, Štěpán, Marie KUMMEROVÁ, Petr BABULA a Lucie VÁŇOVÁ. Lemna minor exposed to fluoranthene: Growth, biochemical, physiological and histochemical changes. Aquatic toxicology. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, roč. 140, květen, s. 37-47. ISSN 0166-445X. doi:10.1016/j.aquatox.2013.05.011. 2013. info
 • KUMMEROVÁ, Marie, Lucie VÁŇOVÁ, Štěpán ZEZULKA a Petr BABULA. Lemna minor jako indikátor toxicity PAHs? In 13. Konferencie experimentálnej biológie rastlín, Košice, Slovensko. ISBN 978-80-8152-031-0. 2013. info
 • ZEZULKA, Štěpán, Marek KLEMŠ a Marie KUMMEROVÁ. Kořenový a foliární příjem, translokace a distribuce 14C-FLT u hrachu. In 13. Konferencie experimentálnej biológie rastlín, Košice, Slovensko. ISBN 978-80-8152-031-0. 2013. info
 • MASAROVIČOVÁ, Elena, Katarína KRÁĽOVÁ a Marie KUMMEROVÁ. Principles of classification of medicinal plants as hyperaccumulators or excluders. Acta Physiologiae Plantarum. Cracow, Poland: Polish academy of sciences, roč. 32, č. 5, s. 823-829. ISSN 0137-5881. doi:10.1007/s11738-010-0474-1. 2010. info

20. 9. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.