Mgr. Monika Šulc Michalková, Ph.D. et Ph.D.

odborná asistentka – Geografický ústav


kancelář: pav. 05/02006
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3179
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Monika Šulc Michalková, PhD. et PhD., narozena 23.10.1981, vdaná, 2 děti
Pracoviště
 • Geografický ústav
  Přírodovědecká fakulta
  Kotlářská 2, 611 37 Brno
  e-mail: monika.michalko@gmail.com
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2017: DALF, Ministère de l'Éducation nationale (Francie)
 • 2010: doktorský stupeň v oboru Fyzická geografie, PhD., mezinárodní studium v rámci programu "cotutelle thesis" Lyonská Univerzita ve spolupráci s UMR 5600 CNRS (Národní centrum pro vědecký výskum), Francie, theses: "Human influences on Floodplain Lakes Sedimentation"
 • 2010: doktorský stupeň v oboru Krajinářství, PhD., Slovenská technická univerzita, Stavební fakulta, Katedra vodního hospodářství krajiny
 • 2005: magisterský stupeň v oboru Fyzická geografie a kartografie, Fyzická geografie, Mgr., Univerzita Komenského v Bratislavě, Přírodovědecká fakulta, Mapování a analýza mrtvých ramen
 • 2003: bakalářský stupeň v oboru Fyzická geografie a kartografie, Bc., Univerzita Komenského v Bratislavě, Přírodovědecká fakulta, Kalibrace modelu WatBal
Přehled zaměstnání
 • 2012 – dosud: Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta – odborná asistentka
 • 2013 – 2017: mateřská dovolená
 • 2009 – 2013: Univerzita Komenského v Bratislavě, Přírodovědecká fakulta – odborná asistentka
 • 2005 – 2008: Lyonská univerzita, Francie - PhD. studentka, lektorka
Pedagogická činnost
 • Akademický rok 2019/2020
 • PřF:ZD111 Globální klima a užitá hydrologie
 • PřF:Z0060 Užitá hydrologie a vodní hospodářství krajiny
 • PřF:Z0121 Terénní praktikum z fyzické geografie
 • PřF:Z0123 Terénní cvičení z fyzické geografie
 • PřF:Z0124 Terénní cvičení z meteorologie, klimatologie a hydrologie
 • PřF:Z2011 Metody geografického výzkumu
 • PřF:Z0059 Hydrologie
 • PřF:Z7000 Aplikovaná fyzická geografie
 • PřF:Z8076 Metody fyzické geografie 2
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2018 – 2021:Optimalizace manažmentu splavenin v drobních vodních tocích, spoluřešitel projektu
 • 2013 – 2015: IVF Strategic Grant 31210058 – Detailed aerial mapping and flood impact monitoring in the V4 region, vedoucí projektu
 • 2012: IVF Small Grant 11210039 – Evaluation of a new remote sensing methodology for detailed international mapping in the V4 region, vedoucí projektu
Akademické stáže
 • 2011: Palackého Univerzita v Olomouci, studijní pobyt, 3 měsíce
 • 2005 - 2008: Lyonská univerzita, Francie, doktorské studium, tzv."cotutelle thesis", lektor
 • 2005: Lyonská univerzita, Francie, studijní pobyt, 8 měsíců
 • 2004: Lyonská univerzita, Francie, studijní pobyt, získání Univerzitního diplomu pro zahraniční studenty, 10 měsíců
Ocenění vědeckou komunitou
 • Cena od prezidenta Slovenské republiky, pana Ivana Gašparoviče v soutěži "Študentská osobnosť roku 2009/2010", 1.místo v kategorii.
 • 2008: vybraný člen v rámci celosvetovej výberovej konferencie mladých vedcov, MYRES 2008, New Orleans, USA
Vybrané publikace
 • CALETKA, Martin, Monika ŠULC MICHALKOVÁ, Martin KOLI a Milan TRIZNA. Quality of flood extents delineated by a non-hydrodynamic GIS tool. Catena. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2019, roč. 175, APR, s. 367-387. ISSN 0341-8162. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.catena.2018.12.032. Full Text info
 • ONDRUCH, Jakub, Zdeněk MÁČKA, Monika ŠULC MICHALKOVÁ, René PUTIŠKA, Martin KNOT, Petr HOLÍK, Jakub MIŘIJOVSKÝ a Marián JENČO. Response of channel dynamics to recent meander neck cut-off in a lowland meandering river with artificial training history: the Morava River, Czech Republic. Hydrological Sciences Journal. Taylor & Francis, 2018, roč. 63, č. 8, s. 1236-1254. ISSN 0262-6667. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/02626667.2018.1474218. URL info
 • ŠULC MICHALKOVÁ, Monika, Jakub MIŘIJOVSKÝ, Denes LÓCZY, Wojciech ZGŁOBICKI, Adrienne AJKAI-ORTMANN, Bogusława BARAN-ZGŁOBICKA, Szabolcs CZIGÁNY, József DEZSŐ, Emil FULAJTÁR, Grzegorz GAJEK, Leszek GAWRYSIAK, Péter GYENIZSE, Amadé HALÁSZ, Ákos HALMAI, Marián JENČO, Ervin PIRKHOFFER, Levente RONCZYK, Martin SAKSA a Justyna WAROWNA. Interdisciplinary Studies of River Channels and UAV Mapping in the V4 Region. 1. vyd. Bratislava: Comenius University in Bratislava, 2016, 276 s. Interdisciplinary Studies of River Channels and UAV Mapping in the V4 Region, 1. ISBN 978-80-223-4055-7. info
 • MIŘIJOVSKÝ, Jakub, Monika ŠULC MICHALKOVÁ, Otmar PETYNIAK, Zdeněk MÁČKA a Milan TRIZNA. Spatiotemporal evolution of a unique preserved meandering system in Central Europe — The Morava River near Litovel. Catena. Elsevier Science, 2015, roč. 127, April, s. 300-311. ISSN 0341-8162. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.catena.2014.12.006. URL info
 • RIQUIER, Jéremie, Hervé PIÉGAY a Monika ŠULC MICHALKOVÁ. Hydromorphological conditions in eighteen restored floodplain channels of a large river: linking patterns to processes. Freshwater Biology. Danvers: Blackwell Science, 2015, roč. 60, č. 6, s. 1085-1103. ISSN 0046-5070. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/fwb.12411. URL info
 • MÁČKA, Zdeněk, Jakub ONDRUCH a Monika ŠULC MICHALKOVÁ. Geomorfologické a vegetační změny opuštěného meandru Moravy v oblasti Osypaných břehů pět let po odškrcení. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 2011, roč. 18, č. 2, s. 37-42. ISSN 1212-6209. info
 • ŠULC MICHALKOVÁ, Monika, Hervé PIÉGAY, G. M. KONDOLF a S. E. GRECO. Lateral erosion of the Sacramento River, California (1942–1999), and responses of channel and floodplain lake to human influences. Earth Surface Processes and Landforms. 2011, roč. 36, č. 2, s. 257–272, 15 s. ISSN 0197-9337. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/esp.2106. info
 • LE COZ, Jérôme, Monika ŠULC MICHALKOVÁ, A. HAUET, Guillaume DRAMAIS, Katarína HOLUBOVÁ, Hervé PIÉGAY, André PAQUIER a Marek ČOMAJ. Morphodynamics of the exit of a cutoff meander: experimental findings from field and laboratory studies. Earth Surface Processes and Landforms. 2010, roč. 35, č. 3, s. 249-261. ISSN 0197-9337. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/esp.1896. URL info
 • ROLLET, A., Monika ŠULC MICHALKOVÁ, Hervé PIÉGAY a M. G. KONDOLF. Assessment of dam impacts on sediment dynamics and channel geometry in complex anthropogenic systems: feedbacks from comparative study of the Sacramento and the Ain Rivers. 2009. info
 • ŠULC MICHALKOVÁ, Monika, Hervé PIÉGAY a Mathias G KONDOLF. The present stage of Fluvio-Geomorphological research in context of Euro-American Collaboration (Exemples of Sacramento River). Longitudinal and temporal evolution of the Sacramento River between Red Bluf and Colusa, California, USA (1942-1999). 2009. ISBN 978-80-7399-746-5. info

13. 9. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.