prof. RNDr. Robert Vácha, PhD.

vedoucí výzkumné skupiny senior – Výzkumná skupina Roberta Váchy


kancelář: bud. C04/213
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6846
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • narozen: 29.12.1980 v Jihlavě
Pracoviště
 • CEITEC (Středoevropský technologický institut) a Přírodovědecká fakulta
Funkce na pracovišti
 • Vědoucí skupiny
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 09/05 - 06/09 Doktorské studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze • Obor: Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur • Téma disertační práce pod vedením doc. Pavla Jungwirtha: Molecular simulations of surfaces of aqueous solutions
 • 09/07 - 06/09 International Max Planck Research School for "Dynamical Processes in Atoms, Molecules and Solids", Drážďany, Německo
 • 09/99 - 05/05 Magisterské studium na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze • Obor: Fyzika – specializace Biofyzika a chemická fyzika • Téma diplomové práce pod vedením doc. Pavla Jungwirtha: Molekulové simulace interakcí molekul a iontů na rozhraní voda/vzduch
Přehled zaměstnání
 • 07/17 – Group leader, CEITEC (Středoevropský technologický institut) a Přírodovědecká fakulta Masarykovy University, Brno
 • 04/16 – 06/17 Vědecký pracovník/Docent ve skupině Jaroslava Kočy, CEITEC (Středoevropský technologický institut) a Přírodovědecká fakulta Masarykovy University, Brno
 • 10/11 – 04/16 Vědecký pracovník/Odborný asistent ve skupině Jaroslava Kočy, CEITEC (Středoevropský technologický institut) a Přírodovědecká fakulta Masarykovy University, Brno
 • 08/11 – 10/11 Postdoctoral Research Associate ve skupině Mikaela Lunda, Department of Chemistry, Lund University (Švédsko): Zhrubené simulace amyloidů, Dynamické Monte Carlo (DMC)
 • 08/09 – 07/11 Postdoctoral Research Associate ve skupině Daana Frenkela, Department of Chemistry, University of Cambridge (Velká Británie): Zhrubené simulace fosfolipidových membrán and proteinů, Molekulární dynamika (MD) a Monte Carlo (MC)
 • 02/04 - 09/09 Research assistant ve skupině Pavla Jungwirtha, Ústav organické chemie a biochemie, Akademie věd České Republiky: Hostující pracoviště mé disertační práce: Molecular simulations of surfaces of aqueous solutions
 • 05/03 - 12/03 Research assistant ve skupině Pavla Jungwirtha, Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského, Akademie věd České Republiky: Molekulární dynamika polycyklických aromatických uhlovodíků na rozhraní
Pedagogická činnost
 • 2017 - Přednáška předmětu C9926 Problémy molekulových simulací, Masarykova Univerzia, Brno, Česká Republika
 • 2016 - Přednáška předmětu F1170 Teoretický seminář molekulového modelování, Masarykova Univerzia, Brno, Česká Republika
 • 2015 - Přednáška předmětu F8510 - Fyzika biopolymerů, Masarykova Univerzia, Brno, Česká Republika
 • 2015 - Přednáška předmětu C9087 - Computational Chemistry for Structural Biology, Masarykova Univerzia, Brno, Česká Republika
 • 2013 - Přednáška předmětu NBCM147 – Interakce proteinů a membrán – úvod do soft matter, Karlova Univerzita v Praze, Česká Republika
 • 2011 - Přednáška předmětu C9925 - Introduction to soft matter models of membranes and proteins, Masarykova Univerzia, Brno, Česká Republika
 • 2010 - 2011 Supervize pro přednášku Termodynamiky a Kinetiky na Churchill College, Cambridge (3 malé skupiny studentů prvního ročníku)
 • 2010 - 2011 Mentorování 5-ti studentů (2 Ph.D. and 3 MSc.)
 • 2009 - 2010 Supervize pro přednášku Statistické mechaniky na Chemistry Department, University of Cambridge (skupina 3 studentů třetího ročníku)
 • 2007 - 2008 Cvičení pro přednášku Klasické molekulové dynamiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (12 studentů čtvrtého ročníku)
 • 2006 - 2007 Cvičení pro přednášku Klasické a kvantové molekulové dynamiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (10 studentů čtvrtého ročníku)
Granty
 • 2017 - 2020 Grantová agentůra České Republiky (GACR) – PI, Amphiphilic Peptides at Phospholipid Membranes, 3-letý (180 000 EUR)
 • 2017 - 2020 Grant agentůra Masarykovy Univerzity (GAMU) – co-PI, Computational chemistry for Wnt signaling pathway, 3-letý (190 000 EUR)
 • 2016 - 2019 European Regional Development Fund (ERDF) Program Interreg V-A Austria-Czech Republic – co-applicant, Protein Dynamic Center (PDC), 3 years (898 000 EUR)
 • 2014 - 2016 Grantová agentůra České Republiky (GAČR) – PI, grant ke studiu Samouspořádaných systémů amfifilních peptide, 3-letý ( 160 000 EUR)
 • 2008 Japan Society for the Promotion of Science JSPS - grant na 2 měsíční stáž na Institute for Chemical Research, Kyoto University, Japonsko: Investigation and application of novel free energy calculations
 • 2008 Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze GAUK - grant na vytvoření a studium smíšených fosfolipidových membrán pomocí počítačových simulací
Akademické stáže
 • 11/08 - 12/08 Stáž ve skupině Nobuyuki Matubayasi, Institute for Chemical Research, Kyoto University v Japonsku: Zkoumání a aplikace nové metody výpočtu volných energií
 • 09/07 - 09/07 Krátká stáž ve skupině Maxe Berkowitze, University of North Carolina, USA: Ionty a jejich chování na rozhraní voda/fosfolipidvá membrána
 • 07/06 - 08/06 Stáž ve skupině Rainera Böckmanna, University of Saarland, Německo: Vývoj nového klasického a polarizovatelného atomického forcefildu pro lipidy
 • 01/02 - 06/02 Studentský projekt v JRM Laboratory at Kansas State University, USA: Fragmentation of diatomic molecules following multiple capture of a slow highly charged ion
 • 11/00 - 06/01 Studentský project v oddělení Kvantové a nelineární optiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze: Měření teplotní závislosti absorpčních spekter polovodičových nanokrystalů CdS a CdSe
Zvané přednášky
 • 2018 43rd FEBS Congress Prague, Czech Republic
 • 2018 CECAM workshop - Nano-structured soft matter: a synergy of approaches to amphiphilic and block copolymer systems, Lincoln, United Kingdom
 • 2018 CECAM workshop - Frontiers in Computational Biophysics, Lugano, Switzerland
 • 2017 CECAM workshop - The future of biomembrane simulations: hidden pitfalls and future challenges, Lyon, France
 • 2017 Joint Meeting of Czech and German Biophysicists, Hünfeld, Germany
 • 2016 Organizing Molecular Matter - A soft matter symposium, Lund, Sweden
 • 2015 CEITEC/ICRC Annual Conference, Brno, Czech Republic
 • 2013 TAPPO workshop, Levi, Finland
 • 2012 CECAM workshop - Design of Self-assembling Materials, Vienna, Austria
 • 2012 Telluride Science Research Center - Protein and Peptide Interactions in Cellular Environments, Telluride, CO, USA
 • 2011 ACS national meeting, Denver, USA
 • 2010 Hofmesiter fest – Conference about Hofmeister series and ion specificity, Prague
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2010 - 2013 Junior Research Fellowship na Churchill College, Cambridge Vysoce kompetitivní a prestižní fellowship
 • 2010 Bolzanova cena v kategorii přírodních věd, Karlova Univerzita v Praze Ocenění dvou nejlepších disertačních prací v oboru přírodních věd
 • 1999 - 2004 Stipendium pro 50 nejlepších studentů v ročníku (přibližně 10% studentů)

11. 10. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.