Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Fyziologický ústavLékařská fakulta
Pracovní zařazení Zástupkyně přednosty ústavu

Členství v akademických orgánech

Aprobační komise Lékařská fakulta
Etická komise Masarykova univerzita
Koordinační rada pro učitelství Masarykova univerzita
Oborová komise Fyziologie
Physiology
Oborová rada Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie
Physiology, Pathological Physiology, Medical Chemistry and Biochemistry
Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat LF MU Lékařská fakulta

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Fyziologický ústavLékařská fakulta
Pracovní zařazení Profesorka
kancelář bud. A20/315Kamenice 753/5, 625 00 Brno
telefon 549 49 5931
e-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 1188
Interní informace Portál MU IS MU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.