doc. RNDr. Tomáš Homola, PhD.

docent – Plazmové nanotechnologie a bioaplikace


kancelář: pav. 07/02003
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4974
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Tomáš Homola, PhD.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyzika plazmatu
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 4. 12. 2017
Datum ukončení řízení 1. 11. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Plasma Processing of Surfaces and Nanostructured Coatings for Flexible and Printed Electronics
Důvod pro omezení zveřejnění práce: licenční omezení
Oponenti habilitační práce doc. RNDr. Karol Hensel, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. (VUT Brno)
prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc. (UJEP v Ústí nad Labem)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 5. 4. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. David Trunec, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
prof. Ing. Jaroslav Boušek, CSc. (VUT Brno)
RNDr. Jiří Buršík, DSc. (Ústav fyziky materiálů AV ČR)
doc. RNDr. Jozef Kúdelčík, PhD. (Žilinská univerzita v Žilině)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 2. 10. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.