Vzhledem k aktuálnímu epidemiologickému vývoji je univerzitní eskalační semafor, s platností od pondělí 12. října 2020, přepnut na červený stupeň pohotovosti. Více informací zde.

prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.

ředitel ústavu – Ústav experimentální biologie


kancelář: bud. D36/329
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 1416
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Ústav experimentální biologiePřírodovědecká fakulta
Pracovní zařazení Ředitel ústavu
telefon 549 49 1416

Členství v akademických orgánech

Disciplinární komise Přírodovědecká fakulta
Oborová komise Molekulární a buněčná biologie, Genomika a proteomika
Oborová rada Biologie (čtyřleté), Molekulární a buněčná biologie a genetika, Molecular and Cell Biology and Genetics
Programová rada Experimentální a molekulární biologie (bakalářské studium), Buněčná biologie (magisterské navazující studium), Experimentální biologie rostlin (magisterské navazující studium), Experimentální biologie živočichů a imunologie (magisterské navazující studium), Mikrobiologie (magisterské navazující studium), Molekulární biologie a genetika (magisterské navazující studium), Biologie člověka (magisterské navazující studium), Lékařská genetika a molekulární diagnostika (bakalářské studium), Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika (magisterské navazující studium)
Rozšířené kolegium děkana Přírodovědecká fakulta
Vědecká rada Přírodovědecká fakulta

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Ústav experimentální biologiePřírodovědecká fakulta
Pracovní zařazení Profesor
kancelář bud. D36/329Kamenice 753/5, 625 00 Brno
telefon 549 49 7421
e-mail
Fakulta / Pracoviště MU Oddělení genetiky a molekulární biologiePřírodovědecká fakulta
Pracovní zařazení Profesor

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 1223
Interní informace Portál MU IS MU