doc. RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D.

docent – Oddělení mikrobiologie


kancelář: bud. E25/335
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3330
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Mikrobiologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 13. 9. 2016
Datum ukončení řízení 1. 7. 2017
Habilitační práce (veřejná část) Emergentní zoonózy přenášené hematofágními členovci - nové hrozby i výzvy
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Petr Husa, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MVDr. Pavel Široký, PhD. (VFU Brno)
doc. RNDr. Michal Stanko, DrSc. (Ústav zoologie SAV Bratislava)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 7. 4. 2017 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Ivo Sedláček, CSc. (Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. (BC AV ČR České Budějovice)
prof. RNDr. Jan Kopecký, CSc. (PřF JčU České Budějovice)
prof. MVDr. Ivan Literák, CSc. (VFU Brno)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 31. 5. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.