Mgr. Dana Nováková, Ph.D.

výzkumnice III – Česká sbírka mikroorganismů


kancelář: bud. E25/1S08
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5425
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Odborné curriculum vitae

Identifikace osoby
 • Mgr. Dana Nováková, Ph.D. 7.10.1978, vdaná, Ostrava
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Přírodovědecká fakulta
  Ústav experimentální biologie
  Česká sbírka mikroorganismů
  Tvrdého 14, 602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný pracovník
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2006: Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU v Brně, obor mikrobiologie
 • 2003: Mgr., Přírodovědecká fakulta MU v Brně, obor mikrobiologie
Přehled zaměstnání
 • od 2006 - dosud: odborný pracovník na pracovišti Česká sbírka mikroorganismů
 • 2003 - 2006: odborný pracovník (částečný úvazek) na pracovišti CCM
 • 1996 - 1997: bakteriologický laborant, Krajská hygienická stanice v Ostravě
Pedagogická činnost
 • Cvičení z mikrobiologie (1 semestr 2004 a 2006)
 • Vedení 1 bakalářské práce, v současné době 1 diplomové práce.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Odborné zaměření:
 • Molekulární diagnostika a typizace bakterií (biotypizace, ribotypizace, analýza celkových buněčných proteinů)
 • Od roku 2005 podíl na jednom Vědeckém záměru, jednom Vědeckém centru, na 3 projektech jako spoluřešitel či člen řešitelského týmu, na 1 projektu jako hlavní řešitel.
Akademické stáže
 • 2005: Švédsko, Götteborg, Culture Collection, University of Göteborg (CCUG), 10-ti denní stáž, seznámení s provozem zahraniční sbírky kultur.
Universitní aktivity; Řešené projekty
 • Ribotypizace a analýza celkových proteinů jako nástroj v klasifikaci stafylokoků a mikrokoků, FRVŠ G2658/2006, řešitel. Úspěšně oponováno.

24. 1. 2008

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.