Mgr. Jan Sychra, Ph.D.

lektor II – Hydrobiologie


kancelář: bud. D32/322
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8564
e‑mail:
Životopis

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Jan Sychra
 • born 4th October 1979 in Brno, Czechoslovakia
Department
 • Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University, Kotlářská 2, CZ-611 37 Brno, Czech Republic
Employment - Position
 • Lector and curator of zoological collections at the Department of Botany and Zoology, member of the Hydrobiology Working Group
Education and Academic Qualifications
 • 1999–2004: Mgr. (M.Sc.) in Systematic Biology and Ecology, Masaryk University, Brno, thesis: "Breeding ecology and analysis of breeding success rate in grebes (Podicipediformes) at Náměšťské rybníky fishponds"
 • 2004–2011: Ph.D. in Hydrobiology, Masaryk University, Brno, thesis: "The distribution and taxonomic composition of aquatic macroinvertebrate assemblages of fishponds in relation to local environmental conditions"
Employment
 • since 2008: Lector and curator of zoological collections at the Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University, Brno
 • 2007–2008: Hydrobiologist at the T. G. Masaryk Water Research Institute, public research institution, Brno
 • 2006–2007: Hydrobiologist at the Institute of Vertebrate Biology, Academy of Sciences of the Czech republic, Brno
 • 2004–2005: Hydrobiologist at the Research Institute of Fish Culture and Hydrobiology, University of South Bohemia in Ceske Budejovice, Vodňany
Teaching Activities
 • Vertebrate phylogeny and diversity - practical course (with T. Bartonička)
 • Animal phylogeny and diversity - practical course (with other tutors)
 • Practise in identification of Czech vertebrates (with T. Bartonička)
 • Conservation of animal species (with P. Pařil)
 • Management of endangered ecosystems (with other tutors)
 • Biomonitoring and public procurements (with other tutors)
 • Zoological seminar
 • Field practice in zoology (with other tutors)
 • Special field practice in zoology (with other tutors)
 • Field course in entomology (with other tutors)
 • Field excursion on environmental problems (with other tutors)
 • Limnological methods (with other tutors)
 • Introduction to Field Invertebrate Zoology (with other tutors)
 • Identification of aquatic invertebrates - practice (with other tutors)
 • Tutoring of bachelor and diploma theses (Zoology and Hydrobiology): 12 bachelor theses and 2 master theses defended until 2020
 • Teaching as visiting lector (University of South Bohemia, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences, Brno)
Scientific and Research Interests
 • Aquatic invertebrates in fishponds, peat bogs, lakes, field wetlands and other standing water bodies
 • Biology, ecology and faunistics of aquatic beetles (Coleoptera), water bugs (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha), leeches (Hirudinida), large branchiopods (Branchiopoda: Anostraca, Notostraca, Spinicaudata and Laevicaudata)
 • The impact of ecological factors and fishpond farming on fishpond ecosystems
 • Ornithology - especially waterbirds and their ecology, woodpeckers, birds in cities, conservation of birds
 • Nature conservation - threatened animal species, conservation of their sites and habitats, wetlands management
International Experience
 • Study visit in the Natural History Museum in Vienna, Austria (2 weeks)
 • Academic stay at the University of Pécs, Hungary (1 week)
 • Current international collaboration on the transboundary monitoring in the Bavarian Forest NP and Šumava NP
 • Current international collaboration on the transboundary research on field wetlands and large branchiopods in Austria and Slovakia
University Activities
 • Curator of zoological collections at the Department of Botany and Zoology
 • Teaching and excursions for public and for high-school students
Activities Outside University
 • Member of Czech Limnological Society
 • Member of Czech Ornithological Society (South Moravian branch chairman)
 • Participant of European Pond Conservation Network
 • Monitoring and research of wetlands and sites of threatened animal species, participations in the development of care plans for fishpond and wetland nature reserves
 • Monitoring of species of Annex I of the Bird Directive, ringer
 • Mapping of birds in the Brno city coordinator
 • Mapping of raptors in Romania
 • Member of the editorial board of journals: Crex, Thayensia and Příroda Kraslicka
Project participation
 • 2016–2019: Silva Gabreta Monitoring – Realisierung eines grenzüberschreitenden Monitorings von Biodiversität und Wasserhaushalt Silva Gabreta Monitoring – Realizace přeshraničního monitoringu biodiversity a vodního režimu (Interreg 26, Cíl EÚS 2014–2020 Česká republika - Bavorsko; co-worker)
 • Modularization of teaching of evolutionary and ecological biology (OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0204; co-worker)
 • Innovation of study materials for the teaching of courses aimed at the determination of vertebrates (MUNI/FR/0391/2014; applicant)
 • Comparative collection of aquatic invertebrates (FRVŠ 1755/2007/G4; applicant)
 • Development of methods for studying the abundnace and species composition of phytophilous macroinvertebrates of fishpond littorals (FRVŠ 648/2006; applicant)
Major Publications
 • CHYTRÝ, Milan, Michal HÁJEK, Martin KOČÍ, Pavel PEŠOUT, Jan ROLEČEK, Jiří SÁDLO, Kateřina ŠUMBEROVÁ, Jan SYCHRA, Karel BOUBLÍK, Jan DOUDA, Vít GRULICH, Handrij HÄRTEL, Radim HÉDL, Pavel LUSTYK, Jana NAVRÁTILOVÁ, Pavel NOVÁK, Tomáš PETERKA, Alena VYDROVÁ a Karel CHOBOT. Červený seznam biotopů České republiky. Příroda. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2020, roč. 2020, č. 41, s. 1-93. ISSN 1211-3603. URL info
 • CHYTRÝ, Milan, Michal HÁJEK, Martin KOČÍ, Pavel PEŠOUT, Jan ROLEČEK, Jiří SÁDLO, Kateřina ŠUMBEROVÁ, Jan SYCHRA, Karel BOUBLÍK, Jan DOUDA, Vít GRULICH, Handrij HÄRTEL, Radim HÉDL, Pavel LUSTYK, Jana NAVRÁTILOVÁ, Pavel NOVÁK, Tomáš PETERKA, Alena VYDROVÁ a Karel CHOBOT. Red List of Habitats of the Czech Republic. Ecological Indicators. AMSTERDAM: ELSEVIER, 2019, roč. 106, NOV 2019, s. 105446-105457. ISSN 1470-160X. doi:10.1016/j.ecolind.2019.105446. URL info
 • HRADIL, Karel, Jan SYCHRA, Pavel VONIČKA a Jiří PREISLER. Ploštice (Hemiptera: Heteroptera) Jizerských hor. Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy. Severočeské muzeum v Liberci, 2019, roč. 2019, č. 37, s. 3-121. ISSN 0375-1686. URL info
 • KOLÁŘ, Vojtěch, Michal STRAKA, Jan SYCHRA a David BOUKAL. Vodní brouci jako zrcadlo našemu hospodaření s vodou. Vodní hospodářství. Čkyně: Vodní hospodářství, spol. s r.o., 2018, roč. 68, č. 6, s. 6-11. ISSN 1211-0760. info
 • SCHENKOVÁ, Jana a Jan SYCHRA. Hirudinida (pijavice). Příroda, Sborník prací z ochrany přírody. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2017, Neuveden, č. 36, s. 63-67. ISSN 1211-3603. info
 • SYCHRA, Jan, Lukáš MERTA a Vít ZAVADIL. Branchiopoda (lupenonožci). Příroda, Sborník prací z ochrany přírody. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2017, roč. 2017, č. 36, s. 86-89. ISSN 1211-3603. info
 • KMENT, Petr, Karel HRADIL, Michal STRAKA a Jan SYCHRA. Heteroptera (ploštice). Příroda, Sborník prací z ochrany přírody. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2017, roč. 2017, č. 36, s. 137-147. ISSN 1211-3603. info
 • TRÁVNÍČEK, Dušan, Michal STRAKA a Jan SYCHRA. Hydrophiloidea (vodomilové). Příroda, Sborník prací z ochrany přírody. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2017, Neuveden, č. 36, s. 367-370. ISSN 1211-3603. URL info
 • NĚMEC, Radomír a Jan SYCHRA. Polní mokřady. In Hana Čížková, Libuše Vlasáková, Jan Květ. Mokřady. Ekologie, ochrana a udržitelné využívání. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017. s. 281-291. Episteme. Natura. ISBN 978-80-7394-658-6. info
 • KMENT, Petr, Michal HORSÁK, Jiří PROCHÁZKA, Jan SYCHRA a Igor MALENOVSKÝ. Rozšíření podkornice Aradus obtectus (Hemiptera: Heteroptera: Aradidae) a kornatce Peltis grossa (Coleoptera: Trogossitidae) v České republice a jejich první nálezy v Bílých Karpatech. Acta Carpathica Occidentalis. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2017, roč. 8, č. 1, s. 42-55. ISSN 1804-2732. info
 • MERTA, Lukáš, Jan SYCHRA a Vít ZAVADIL. Korýši pod pásy tanků. In Fórum ochrany přírody. Praha: Fórum ochrany přírody, 2016. s. 23-25. ISSN 2336-5056. info
 • SYCHRA, Jan a Přemysl HERALT. Rybniční rezervace: příliš pomalá cesta k přírodě šetrnému managementu. In Fórum ochrany přírody. Praha: Fórum ochrany přírody, 2016. s. 42-46. Fórum ochrany přírody. ISSN 2336-5056. info
 • MERTA, Lukáš, Vít ZAVADIL a Jan SYCHRA. Atlas rozšíření velkých lupenonožců České republiky. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2016. 111 s. ISBN 978-80-88076-34-6. info
 • SYCHRA, Jan. Výzkum polních rozlivů a velkých lupenonohých korýšů. In Limnologické noviny. Praha: Česká limnologická společnost, 2015. s. 1-5. ISSN 1212-2920. info
 • SYCHRA, Jan a Igor MALENOVSKÝ. Potvrzení výskytu kříska leknínového (Erotettix cyane, Hemiptera: Cicadellidae) v České republice. Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy. 2015, roč. 33, č. 1, s. 181-194. ISSN 0375-1686. info
 • MALENOVSKÝ, Igor, Petr KMENT a Jan SYCHRA. Ploštice, křísi a mery (Hemiptera: Heteroptera, Auchenorrhyncha, Psylloidea) okolí Přebuzi v Krušných horách. Klapalekiana. Praha: Česká společnost entomologická, 2014, roč. 50, 3-4, s. 181-234. ISSN 1210-6100. info
 • REITER, Antonín, Lukáš MERTA a Jan SYCHRA. Nové nálezy velkých lupenonožců (Crustacea: Anostraca, Notostraca, Spinicaudata) na Znojemsku. Thayensia. Znojmo: Správa Národního parku Podyjí, 2014, roč. 11, prosinec, s. 89-106. ISSN 1212-3560. info
 • HEJKAL, Jiří, Jaroslav MICHÁLEK, Jan SYCHRA, Pavel BEZDĚČKA, Daniel DVOŘÁK, Igor MALENOVSKÝ, Vladimír MELICHAR a Petr UHLÍK. Přehled zvláště chráněných a ohrožených druhů hub, lišejníků, rostlin a živočichů Kraslicka. Sborník muzea Karlovarského kraje. Cheb: Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje, 2014, roč. 22, prosinec, s. 153-184. ISSN 1803-6066. info
 • KMENT, Petr, Karel HRADIL, Petr BAŇAŘ, Ondřej BALVÍN, Jozef CUNEV, Tomáš DITRICH, Zdeněk JINDRA, Magdaléna ROHÁČOVÁ, Michal STRAKA a Jan SYCHRA. New and interesting records of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) from the Czech Republic and Slovakia V. Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae. Brno, 2013, roč. 98, č. 2, s. 495-541. ISSN 1211-8788. URL info
 • ADÁMEK, Zdeněk a Jan SYCHRA. Litorální sonda. 2012. info
 • BOUKAL, David, Martin FIKÁČEK, Jiří HÁJEK, Ondřej KONVIČKA, Václav KŘIVAN, Radek SEJKORA, Stanislav SKALICKÝ, Michal STRAKA, Jan SYCHRA a Dušan TRÁVNÍČEK. Nové a zajímavé nálezy vodních brouků z území České republiky (Coleoptera: Sphaeriusidae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrophilidae, Georissidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae). Klapalekiana. Praha: Česká společnost entomologická, Praha, 2012, roč. 48, č. 1, s. 1-21. ISSN 1210-6100. info
 • SYCHRA, Jan. Ze života potápek na našich rybnících I. Živa. Praha: Academia, 2012, roč. 60, č. 2, s. 87-89. ISSN 0044-4812. info
 • SYCHRA, Jan. Ze života potápek na našich rybnících II. Živa. Praha: Academia, 2012, roč. 60, č. 3, s. 137-140. ISSN 0044-4812. info
 • SOLDÁN, Tomáš, Jindřiška BOJKOVÁ, Jaroslav VRBA, Peter BITUŠÍK, Pavel CHVOJKA, Miroslav PAPÁČEK, Jana PELTANOVÁ, Jan SYCHRA a Jolana TÁTOSOVÁ. Aquatic insects of the Bohemian Forest glacial lakes: Diversity, long-term changes, and influence of acidification. Silva Gabreta. Vimperk, 2012, roč. 18, č. 3, s. 123-405. ISSN 1211-7420. info
 • SYCHRA, Jan a Zdeněk ADÁMEK. The impact of sediment removal on the aquatic macroinvertebrate assemblage in a fishpond littoral zone. Journal of Limnology. Pavia (Italy), 2011, roč. 70, č. 1, s. 129-138. ISSN 1129-5767. doi:10.3274/JL11-70-1-15. URL info
 • SYCHRA, Jan, Olga ČELECHOVSKÁ, Zdeňka SVOBODOVÁ a Oldřich SYCHRA. Lead, mercury and cadmium content in bottom sediments, reed (Phragmites australis) beds and great pond snails (Lymnaea stagnalis) in fishponds and the role of littoral zones in their accumulation. Acta Veterinaria Brno. Brno (CZ), 2011, roč. 80, č. 3, s. 313-326. ISSN 0001-7213. doi:10.2754/avb201180030313. URL info
 • TRÁVNÍČEK, Dušan, Jiří HÁJEK, Michal STRAKA a Jan SYCHRA. Adephagan and hydrophiloid water beetles (Coleoptera: Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Helophoridae, and Hydrophilidae) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae. Brno, 2011, roč. 96, č. 2, s. 629–665. ISSN 1211-8788. info
 • ADÁMEK, Zdeněk, Claus ORENDT, Georg WOLFRAM a Jan SYCHRA. Macrozoobenthos response to environmental degradation in a heavily modified stream: Case study the Upper Elbe River, Czech Republic. Biologia. Bratislava, 2010, roč. 65, č. 3, s. 536-545. ISSN 0006-3088. info
 • SYCHRA, Jan a Zdeněk ADÁMEK. Sampling efficiency of Gerking sampler and sweep net in pond emergent littoral macrophyte beds. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 2010, roč. 10, č. 2, s. 161-167. ISSN 1303-2712. info
 • SYCHRA, Jan, Zdeněk ADÁMEK a Karla PETŘIVALSKÁ. Distribution and diversity of littoral macroinvertebrates within extensive reed beds of a lowland pond. Annales de Limnologie - International Journal of Limnology. 2010, roč. 46, č. 4, s. 281–289. ISSN 0003-4088. info
 • SCHENKOVÁ, Jana, Jan SYCHRA, Vladimír KOŠEL, Nela KUBOVÁ a Jakub HORECKÝ. Freshwater leeches (Annelida: Clitellata: Hirudinida) of the Czech Republic (Central Europe): check-list, new records, and remarks on species distributions. Zootaxa. New Zealand: Magnolia Press, 2009, neuveden, č. 2227, s. 32-52, 20 s. ISSN 1175-5326. info
 • SYCHRA, Jan a Petr KMENT. Vodní ploštice (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) Rolavských vrchovišť. In Příroda Kraslicka. Praha: Nakladatelství Jan Farkač, 2009. s. 135-156. Přírodovědný sborník Kraslicka. 2. ISBN 978-80-903590-4-8. info
 • STRAKA, Michal, Petr KMENT, Jan SYCHRA a Jan HELEŠIC. The proposed Úvalský rybník Nature Monument, an important refuge for wetland insects in South Moravia (Czech Republic): A species inventory of Odonata, Heteroptera and Coleoptera (partim) with the first Czech record of Corixa panzeri (Corixidae). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae. Brno, 2009, roč. 94, č. 1, s. 87-116. ISSN 1211-8788. info
 • SYCHRA, Jan, Jiří DANIHELKA, Přemysl HERALT, David HORAL, Michal HORSÁK, Josef CHYTIL, František KUBÍČEK, Jan KVĚT, Petr MACHÁČEK, Ivo PŘIKRYL a Jan ROLEČEK. Letnění rybníka Nesyt v roce 2007. Živa. Praha: Academia, 2008, roč. 56, č. 4, s. 189-192. ISSN 0044-4812. info

2020/11/03

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.