doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.

docent – Oddělení fyziologie a imunologie živočichů


kancelář: bud. D36/123
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7877
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Martin Vácha, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyziologie živočichů
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 19. 12. 2008
Datum ukončení řízení 1. 2. 2010
Habilitační práce (veřejná část) Magnetorecepce hmyzu
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc. (PřF JčU České Budějovice)
prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc. (PřF UKo Bratislava)
doc. RNDr. Jan Žďárek, DrSc. (ÚOCHB AV ČR Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 2. 12. 2009
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Vladimír Šimek, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Vítězslav Bičík, CSc. (PřF UP Olomouc)
prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc. (PřF UKo Bratislava)
prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc. (PřF JčU České Budějovice)
prof. RNDr. Vladimír Vetterl, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 2. 12. 2009

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.