doc. Mgr. Lenka Zalabová, Ph.D.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Lenka Zalabová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Obor řízení Matematika - Geometrie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 23. 9. 2019
Datum ukončení řízení 1. 12. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Filtered Manifolds with Distinguished Transformations and Transformation Groups
Oponenti habilitační práce Prof. Joseph A. Wolf (University of California, Berkeley)
Prof. Peter Olver (University of Minesota)
prof. Peter Belden Gilkey (University of Oregon)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 11. 3. 2020 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Josef Janyška, DSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
prof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc. (Matematický ústav AV ČR, Praha)
prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc. (FSI VUT Brno)
Prof. Peter W Michor (Univerzita Vídeň)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 30. 9. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.