prof. RNDr. Josef Janyška, DSc.

profesor – Ústav matematiky a statistiky


kancelář: pav. 08/03025
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4660
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Prof. RNDr. Josef Janyška, DSc
  narozen 23. 1. 1953, v Lešné
  ženatý, 2 děti
Pracoviště
 • Přírodovědecká fakulta MU
  Ústav matematiky a statistiky
  Kotlářská 2
  611 37 Brno
  Česká republika
Funkce na pracovišti
 • profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1972-1977 studium matematiky a deskriptivní geometrie na UJEP v Brně
 • 1977 - RNDr. - Diferenciální operátory na sféře, UJEP v Brně
 • 1984 - CSc. - Geometrické prolongační funktory a přirozené operace s konexemi, Ústav matematiky AV ČR
 • 1988 - jmenování docentem, UJEP v Brně
 • 1996 - habilitace - Some natural operations in general, MU v Brně relativistic theories
 • 2007 - DSc. disertace - Natural operators and their applications, AV ČR
 • 2007 - jmenování profesorem, MU v Brně
Přehled zaměstnání
 • 1976 - 77 odborný instruktor, katedra algebry a geometrie, Univerzita J. E. Purkyně, Brno
 • 1977 - 80 asistent, katedra algebry a geometrie, Univerzita J. E. Purkyně, Brno
 • 1980 - 85 odborný asistent, katedra algebry a geometrie, Univerzita J. E. Purkyně, Brno
 • 1985 - 88 odborný asistent, katedra matematiky, Univerzita J. E. Purkyně, Brno
 • 1988 - 2007 docent, katedra matematiky, MU Brno
 • 2007 profesor, Ústav matematiky a statistiky, MU Brno
Pedagogická činnost
 • Základní kurzy: Analytická geometrie 1, Analytická geometrie 2; Lineární algebra; Analytická teorie kuželoseček a kvadrik; Zobrazovací metody I, II, III; Historie geometrie.
 • Vedení bakalářských a diplomových prací v oborech: Geometrie a deskriptivní geometrie.
 • Školitel doktorského studia: diferenciální geometrie a obecné otázky matematiky.
 • Garant oboru Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Hlavní oblastí výzkumu je diferenciální geometrie. Nejvýznamnější výsledky se týkají studia a klasifikací přirozených diferenciálních operátorů.
  V současnosti se zajímám především o použití metod diferenciální geometrie v klasické a kvantové mechanice.
 • Člen grantové skupiny GA ČR 201/02/0225 (2002-2004), GA ČR 201/05/0523 (2005-2007), projektů výzkumných záměrů MSM 143100009 91999-2004) a MSM0021622409 (2005-2011), spoluřešitel projektu GA ČR 201/09/0981 (2009-2013) a GA ČR 14–02476S.
 • Koordinátor projektu Kontakt "Spolupráce mezi MU a Univerzitou ve Florencii v oboru diferenciální geometrie a diferenciální rovnice" (pro období 1999-2000).
Akademické stáže
 • 1983 - Státní univerzita v Leningradě (2 měsíce) a Moskevská státní univerzita (3 měsíce) - studijní pobyt.
 • 1998 - Univerzita ve Florencii (3 měsíce) - studijní pobyt.
 • 1991 - Univerzita ve Florencii (3 měsíce) - studijní pobyt.
 • 1993 - Univerzita ve Florencii (4 měsíce) - studijní pobyt v rámci Tempusu a grantu EU.
 • 1995 - Univerzita ve Florencii (1 měsíc) - pracovní pobyt, hrazen CNR.
 • 1996 - Univerzita ve Florencii (1 měsíc) - pracovní pobyt, hrazen CNR.
 • 1997 - Univerzita ve Florencii (1 měsíc) - pracovní pobyt, hrazen CNR.
 • 1998 - Univerzita ve Florencii (2 měsíce) - pracovní pobyt.
 • 1999 - Univerzita ve Florencii (1 měsíc) - pracovní pobyt.
 • 2000 - Univerzita ve Florencii (1 měsíc) - pracovní pobyt.
 • 2001 - Univerzita ve Florencii (1 měsíc) - pracovní pobyt.
 • 2002 - Univerzita ve Florencii (6 týdnů) - pracovní pobyt.
 • 2003 - Univerzita ve Florencii (5 týdnů) - pracovní pobyt.
 • 2004 - Univerzita ve Florencii (1 měsíc) - pracovní pobyt.
 • 2005 - Univerzita ve Florencii (1 měsíc) - pracovní pobyt.
 • 2006 - Univerzita ve Florencii (2 měsíce) - pracovní pobyt.
 • 2007 - Univerzita ve Florencii (2 týdny) - pracovní pobyt.
 • 2009 - Univerzita ve Florencii (1 měsíc) - pracovní pobyt.
Universitní aktivity
 • Člen Rady pro vnitřní hodnoceni MU, 2016-2022.
 • Člen komise MU pro informační technologie, od r. 2012.
 • Člen ekonomické komise MU, od r. 2010.
 • Člen vědecké rady MU, 2012 - 2019.
 • Prorektor MU, 2012 - 2015.
 • Člen vědecké rady PřF MU, 2010 - 2018.
 • Proděkan PřF MU, 2010 - 2012.
 • Statutární zástupce ředitele Ústavu matematiky a statistiky PřF MU, 2007 - 2015.
 • Vedoucí matematické sekce PřF MU, od r. 2000 do r. 2007.
 • Člen Akademického senátu PřF MU, 1994-1999, předseda AS PřF MU, 1996-1999.
 • Člen Akademického senátu MU, 1996-2002. Místopředseda AS MU, 1999-2002
 • Člen Rady vysokých škol za PřF MU, 1996-2002.
Mimouniversitní aktivity
 • Člen American Mathematical Society.
 • Člen Jednoty českých matematiků a fyziků.
Ocenění vědeckou komunitou
 • Člen organizačních výborů mezinárodních konferencí Differential Geometry and Applications.
 • Editor sborníku Diff. Geom. and Appl., World Scientific 1990 a MU 1996.
 • Výkonný redaktor časopisu Archivum Mathematicum (1992-2000).
Vybrané publikace
 • JANYŠKA, Josef a Marco MODUGNO. Minimal coupling of gravitational and electromagnetic fields in General Relativity. In I. S. Krasil′shchik, A. B. Sossinsky, A. M. Verbovetsky. The Diverse World of PDEs : Geometry and Mathematical Physics. první. USA: American Mathematical Society, 2023, s. 151-164. ISBN 978-1-4704-7147-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1090/conm/788/15824. Odkaz na knihu. info
 • JANYŠKA, Josef a Marco MODUGNO. Smooth and F-smooth systems with applications to Covariant Quantum Mechanics. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2022, 128 s. Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensia, Mathematica 20. ISBN 978-80-210-8626-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8631-2022. URL info
 • JANYŠKA, Josef a Marco MODUGNO. An Introduction to Covariant Quantum Mechanics. 1. vyd. Berlin: Spriger Nature, 2022, 838 s. Fundamental Theories of Physics 205. ISBN 978-3-030-89588-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-89589-1. URL info
 • JANYŠKA, Josef, Jan VONDRA a Jiří HERBER. Analytická geometrie v rovině. 1. vydání, hybridní učebnice. Plzeň: Fraus, 2020, 72 s. Matematika s nadhledem od prváku k maturitě, 12. díl. ISBN 978-80-7489-529-6. URL info
 • JANYŠKA, Josef. Remarks on natural differential operators with tensor fields. Archivum Mathematicum. Brno: MU Brno, 2019, roč. 55, č. 5, s. 289-308. ISSN 0044-8753. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/AM2019-5-289. Full Text info
 • JANYŠKA, Josef. Remarks on local Lie algebras of pairs of functions. Czechoslovak Mathematical Journal. Praha: Institute of Mathematics, Czech Academy of Sciences, 2018, roč. 68 (2018), č. 3, s. 687-709. ISSN 0011-4642. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21136/CMJ.2017.0626-16. URL info
 • JANYŠKA, Josef, Marco MODUGNO a Dirk SALLER. Infinitesimal Symmetries in Covariant Quantum Mechanics. In Vladimír Dobrev. In book: Quantum Theory and Symmetries with Lie Theory and Its Applications in Physics, Volume 2. Německo: Springer-Verlag, 2018, s. 319-336. ISSN 2194-1009. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-981-13-2179-5_25. URL info
 • JANYŠKA, Josef a Marco MODUGNO. Quantum potential in covariant quantum mechanics. Differential Geometry and its Applications. Amsterdam: Elsevier Science, 2017, roč. 54, October, s. 175-193. ISSN 0926-2245. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.difgeo.2017.03.021. URL info
 • JANYŠKA, Josef. On Lie algebras of generators of infinitesimal symmetries of almost-cosymplectic-contact structures. Archivum Mathematicum. Brno: MU Brno, 2016, roč. 52, č. 5, s. 325-339. ISSN 1212-5059. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/AM2016-5-325. URL info
 • JANYŠKA, Josef. Remarks on infinitesimal symmetries of geometrical structures of the classical phase space of general relativistic test particle. International Journal of Geometrical Methods in Modern Physics. World Scientific, 2015, roč. 12, č. 8, s. "nestrankovano", 7 s. ISSN 0219-8878. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1142/S0219887815600208. URL info
 • JANYŠKA, Josef. Relations between constants of motion and conserved functions. Archivum Mathematicum. Brno: MU Brno, 2015, roč. 51, č. 5, s. 297-313. ISSN 0044-8753. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/AM2015-5-297. URL info
 • JANYŠKA, Josef. Special bracket versus Jacobi bracket on the classical phase space of general relativistic test particle. International Journal of Geometrical Methods in Modern Physics. World Scientific, 2014, roč. 11, č. 7, s. "nestrankovano", 31 s. ISSN 0219-8878. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1142/S0219887814600202. URL info
 • JANYŠKA, Josef. Hidden symmetries of the gravitational contact structure of the classical phase space of general relativistic test particle. Archivum Mathematicum. Brno: MU Brno, 2014, roč. 50, č. 5, s. 297-316. ISSN 0044-8753. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/AM2014-5-297. URL info
 • JANYŠKA, Josef. Analytická geometrie v prostoru. Fraus, 2014, 143 s. ISBN 978-80-7489-075-8. URL info
 • JANYŠKA, Josef a Martin MARKL. Combinatorial differential geometry and ideal Bianchi–Ricci identities II - the torsion case. Archivum Mathematicum. Brno: Masaryk University, 2012, roč. 48, č. 1, s. 61-80. ISSN 0044-8753. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/AM2012-1-61. URL info
 • JANYŠKA, Josef. Special phase functions and phase infinitesimal symmetries in classical general relativity. In Linan, M.B., Barbero, F., DeDiego, D.M. AIP Conf. Proc. 1460,, XX INTERNATIONAL FALL WORKSHOP ON GEOMETRY AND PHYSICS. 1. vyd. USA: American Institute of Physics, 2012, s. 135-140. ISBN 978-0-7354-1064-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1063/1.4733369. URL info
 • JANYŠKA, Josef a Raffaele VITOLO. On the characterization of infinitesimal symmetries of the relativistic phase space. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. Velká Británie: IOP Publishing, 2012, roč. 45, č. 48, s. 1-28. ISSN 1751-8113. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1088/1751-8113/45/48/485205. URL info
 • JANYŠKA, Josef. Analytická geometrie: Kuželosečky. Fraus, 2012, 104 s. ISBN 978-80-7489-074-1. URL info
 • JANYŠKA, Josef. General covariant derivatives for general connections. Differential Geometry and its Applications. Elsevier, 2011, roč. 29, S1, s. "S116"-"S124", 9 s. ISSN 0926-2245. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.difgeo.2011.04.016. URL info
 • JANYŠKA, Josef a Martin MARKL. Combinatorial differential geometry and ideal Bianchi–Ricci identities. Advances in Geometry. de Gruyter, 2011, roč. 11, č. 3, s. 509-540. ISSN 1615-715X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/advgeom.2011.017. URL info
 • JANYŠKA, Josef. Reduction theorem for general connections. Annales Polonici Mathematici. Polsko, Varšava: Instytut Matematyczny PAN, 2011, roč. 102, č. 3, s. 231-254. ISSN 0066-2216. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4064/ap102-3-4. URL info
 • JANYŠKA, Josef, Marco MODUGNO a Raffaele VITOLO. An algebraic approach to physical scales. Acta Applicandae Mathematicae. Kluwer, 2010, roč. 110, č. 3, s. 1249-1276. ISSN 0167-8019. URL info
 • JANYŠKA, Josef. Natural and gauge-natural bundles and natural Lagrangian structures. In Variations, Geometry and Physics. 1. vyd. New York: Nova Science Publishers, 2009, s. 143-166. in honour of Demeter Krupka's sixty-fifth birthday. ISBN 978-1-60456-920-9. URL info
 • JANYŠKA, Josef a Marco MODUGNO. Generalized geometrical structures of odd dimensional manifolds. Journal de Mathematiques Pures et Appliquees. Francie: Elsevier SAS, 2009, roč. 91, č. 2, s. 211-232. ISSN 0021-7824. URL URL info
 • JANYŠKA, Josef a Jan VONDRA. Natural principal connections on the principal gauge prolongation of a principal bundle. REPORTS ON MATHEMATICAL PHYSICS. Elsevier SAS, 2009, roč. 64, č. 3, s. 395-415. ISSN 0034-4877. URL info
 • JANYŠKA, Josef a Marco MODUGNO. Geometric structures of the classical general relativistic phase space. International Journal of Geometrical Methods in Modern Physics. World Scientific, 2008, roč. 5, č. 5, s. 699-754. ISSN 0219-8878. URL info
 • JANYŠKA, Josef. Higher order Utiyama's invariant interaction. REPORTS ON MATHEMATICAL PHYSICS. Elsevier SAS, 2007, roč. 59, č. 1, s. 63-81, 18 s. ISSN 0034-4877. URL info
 • JANYŠKA, Josef. Utiyama's reduction method and infinitesimal symmetries of invariant Lagrangians. In Symmetry and Preturbation Theory. první. Londýn: World Scientific, 2007, s. 255-256. ISBN 978-981-277-616-7. info
 • JANYŠKA, Josef a Marco MODUGNO. Graded Lie algebra of Hermitian tangent valued forms. Journal de Mathematiques Pures et Appliquees. Francie: Elsevier SAS, 2006, roč. 85, č. 5, s. 687-697. ISSN 0021-7824. URL info
 • JANYŠKA, Josef. Geometric structures on the tangent bundle of the Einstein spacetime. Archivum Mathematicum. Brno: Masaryk University, 2006, roč. 42, č. 2, s. 195-203. ISSN 0044-8753. URL info
 • JANYŠKA, Josef a Marco MODUGNO. Hermitian vector fields and special phase functions. International Journal of Geometrical Methods in Modern Physics. World Scientific, 2006, roč. 3, č. 4, s. 719-754. ISSN 0219-8878. URL info
 • JANYŠKA, Josef. Higher order Utiyama-like theorem. REPORTS ON MATHEMATICAL PHYSICS. Elsevier SAS, 2006, roč. 58, č. 1, s. 93-118. ISSN 0034-4877. URL info
 • JANYŠKA, Josef, Ivan KOLÁŘ a Antonela CABRAS. On the geometry of variational calculus on some functional bundles. Note di Matematica. Itálie: Univerzita Lecce, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 51-66. ISSN 1123-2536. info
 • JANYŠKA, Josef a Marco MODUGNO. Quantum operators and Hermitian vector fields. In DIFFERENTIAL GEOMETRY AND PHYSICS. Čína: World Scientific, 2006, s. 97-106. ISBN 978-981-270-377-4. URL info
 • JANYŠKA, Josef a Marco MODUGNO. An outline of covariant quantum mechanics. In Recent Developments in Gravitational Phzsics. USA: Amazon, Institute of Physics Conference Series, 2006, s. 367-384. ISBN 978-0-7503-0943-1. URL info
 • JANYŠKA, Josef. Higher order valued reduction theorems for classical connections. Central European Journal of Mathematics. 2005, roč. 3, č. 2, s. 294-308. ISSN 1644-3616. URL info
 • JANYŠKA, Josef. Natural connections given by general linear and classical connections. In Differential Geometry and its Application. první. Praha: MATFYZ PRESS, 2005, s. 289-303. ISBN 80-86732-63-0. info
 • JANYŠKA, Josef. Reduction theorems for general linear connections. Differential Geometry and its Applications. Amsterdam: Elsevier Science, 2004, roč. 20, č. 2, s. 177-196. ISSN 0926-2245. info
 • JANYŠKA, Josef. On the curvature of tensor product connections and covariant differentials. Supplemento di Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo. Palermo, 2004, roč. 72, č. 1, s. 135-143. ISSN 0009-725X. info
 • JANYŠKA, Josef. Higher order valued reduction theorems for general linear connections. Note di Matematica. Itálie: Univerzita Lecce, 2004, roč. 23, č. 2, s. 75-97. ISSN 1123-2536. URL info
 • JANYŠKA, Josef, Ivan KOLÁŘ a Antonela CABRAS. Functorial prolongation of some functional bundles. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, Studia Mathematica IV. Krakov: Pedagogická akademie, 2004, roč. 2004, č. 1, s. 17-30. ISSN 1643-6555. info
 • JANYŠKA, Josef a Marco MODUGNO. Uniqueness results by covariance in covariant quantum mechanics. In Proceedings of the Second International Symposium on "Quantum Theory and Symmetries", eds. E. Kapuscik, A. Horzela. New Jersey - London - Singapore: World Scientific, 2002, s. 404-411. ISBN 981-02-4887-3. info
 • JANYŠKA, Josef a Marco MODUGNO. Covariant Schroedinger operator. J. Phys. A: Math. Gen. UK: Institute of Physics Publishing, 2002, roč. 35, č. 40, s. 8407-8434. ISSN 0305-4470. info
 • JANYŠKA, Josef a Marco MODUGNO. Covariant pre-quantum operators. In Proceedings of the International Conference on "Differential Geometry and Its Applications", eds. O. Kowalski, D. Krupka and J. Slovák. Opava: Silesian University, 2002, s. 285-308. ISBN 80-7248-166-5. info
 • JANYŠKA, Josef, Marco MODUGNO a Dirk SALLER. Covariant quantum mechanics and quantum symmetries. In Proceedings of the International Conference on "Recent Developments in General Relativity", eds. R. Cianci, R. Collina, M. Francaviglia and P. Fre. Německo: Springer-Verlag, 2002, s. 179-202. ISBN 80-7248-166-5. info
 • HORÁK, Pavel a Josef JANYŠKA. Analytická geometrie. 1. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, 155 s. ISBN 80-210-1623-X. info
 • JANYŠKA, Josef. A remark on natural quantum Lagrangians and natural generalized Schroedinger operators in Galilei quantum mechanics. Supplemento ai Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo,Serie II. Palermo, Itálie: Univerzita Palermo, 2001, roč. 66, č. 2, s. 117-128. ISSN 0009-725X. info
 • JANYŠKA, Josef. Natural vector fields and 2-vector fields on the tangent bundle of a pseudo-Riemannian manifold. Archivum Mathematicum. Brno: MU Brno, 2001, roč. 37, č. 2, s. 143-160. ISSN 0044-8753. URL info
 • JANYŠKA, Josef a Anna SEKANINOVÁ. Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001, 178 s. ISBN 80-210-2604-9. info
 • JANYŠKA, Josef. Natural Poisson and Jacobi structures on the tangent bundle of a pseudo-Riemannian manifold. In Global Differential Geometry: The Mathematical Legacy of Alfred Gray. 1. vyd. USA: American Mathematical Society, 2001, s. 343-347. Contemporary Mathematics 288. ISBN 0-8218-2750-2. info
 • JANYŠKA, Josef a Marco MODUGNO. Quantisable functions in general relativity. 1. vyd. Ciombra: University of Coimbra, 2000, 21 s. Textos Mat. Ser. B. info
 • JANYŠKA, Josef a Marco MODUGNO. On the graded Lie algebra of quantisable forms. In Differential Geometry and Applications. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 1999, s. 601-620. ISBN 80-210-2097-0. URL info
 • JANYŠKA, Josef, Arkadius JADCZYK a Marco MODUGNO. Galilei general relativistic quantum mechanics revisited. In Geometria, Física-Matemática e outros Ensaios. Coimbra: Univerzita Coimbra, 1998, s. 253-313. info
 • JANYŠKA, Josef a Ivan KOLÁŘ. Professor Karel Svoboda (1918 - 1997). Archivum Mathematicum. Brno: Masaryk University, 1998, roč. 1998, č. 2, s. i, 3 s. ISSN 0044-8753. URL info
 • JANYŠKA, Josef. Natural Lagrangians for quantum structures over 4-dimensional space-time. Rendiconti di Matematica, VII. Roma, 1998, roč. 18, č. 4, s. 623-648. ISSN 1120-7183. info
 • HORÁK, Pavel a Josef JANYŠKA. Analytická geometrie. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997, 151 s. ISBN 80-210-1623-X. info
 • JANYŠKA, Josef a Marco MODUGNO. On quantum vector fields in general relativistic quantum mechanics. General Mathematics. Rumunsko, 1997, roč. 1997, č. 1, s. 199-217. ISSN 1221-5023. info
 • JANYŠKA, Josef a Anna SEKANINOVÁ. Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1996, iii, 178. ISBN 8021014350. info
 • JANYŠKA, Josef. Natural symplectic stuctures on the tangent bundle of a space time. Supplemento ai Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo,Serie II. 1996, roč. 43, č. 2, s. 153-162. ISSN 0009-725X. info
 • JANYŠKA, Josef a Marco MODUGNO. Classical particle phase space in general relativity. In Differential Geometry and Applications. Brno: Masarykova Univerzita, 1996, s. 573-602. ISBN 80-210-1369-9. URL info
 • JANYŠKA, Josef a Marco MODUGNO. Relations between linear connections on the tangent bundle and connections on the jet bundle of a fibred manifold. Archivum Mathematicum. Brno: MU Brno, 1996, roč. 32, č. 4, s. 281-288. ISSN 0044-8753. URL info
 • JANYŠKA, Josef. Remarks on symplectic and contact 2-forms in relativistic theories. Bollettino Unione Mat. Italiana (7). 1995, roč. 9-B, č. 4, s. 587-616. info
 • JANYŠKA, Josef. Natural quantum Lagrangians in Galilei quantum mechanics. Rendiconti di Matematica, VII. Roma, 1995, roč. 15, č. 4, s. 457-468. ISSN 1120-7183. info
 • Differential geometry and its applications :International conference on differential geometry and its applications Brno, Czechoslovakia 27 August - 2 September 1989. Edited by Josef Janyška - Demeter Krupka. Singapore: World Scientific, 1990, xiii, 465. ISBN 981-02-0188-5. info

6. 4. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.