doc. Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D.

docentka – Ústav fyziky kondenzovaných látek


kancelář: pav. 02/-1011
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8217
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D.
  narozená 4. 2. 1971 v Brně
  3 děti
Pracoviště
 • Ústav fyz. elektroniky, Přírodovědecká fakulta (PřF) a
  Centrum nano- a mikrotechnologií, Středoevropský technologický institut (CEITEC)
  Masarykova univerzita (MU)
  Kotlářská 2
  611 37 Brno
  Česká Republika
Funkce na pracovišti
 • docentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2009: habilitace v oboru Fyzika plazmatu, PřF MU Brno
 • 1999: Ph.D. ve Fyzice plazmatu, PřF MU Brno, "Thin Coatings Prepared by Radio Frequency Plasma Enhanced CVD"
 • 1994: Mgr. ve Fyzice, PřF MU Brno, "Optické vlastnosti vrstev na bázi uhlíku"
 • 1989: maturita, gymnázium Táborská Brno
Přehled zaměstnání
 • od 1/1/2011: vedoucí výzkumné skupiny na Středoevropském technologickém institutu
 • od 1/7/2009: docentka, Ústav fyz. elektroniky, MU Brno
 • 1/9/2000 - 30/6/2009: odborná asistentka, Ústav fyz. elektroniky, MU Brno
 • 1/9/1997 - 31/8/2000: výzkumná a odborná pracovnice, Ústav fyz. elektroniky, MU Brno
Pedagogická činnost
 • přednášky a laboratorní cvičení:
 • F7241 Fyzika plazmatu I, F7100 Diagnostické metody I, F4280 Technologie depozice tenkých vrstev a povrchových úprav, F7360 Charakterizace povrchů a tenkých vrstev, F8542 Experimentální metody a speciální praktikum, FC250 Nano- a mikrotechnologie
 • semináře:
 • Seminář plazmové depozice a charakterizace tenkých vrstev FB041
 • vedení úspěšně obhájených bakalářských, diplomových a dizertačních prací: 11 bakalářských, 13 diplomových a 4 dizertační práce
 • v současnosti školitelka 2 bakalářských, 1 diplomových a 7 disertačních prací
 • přednáškový kurz na Univerzitě Pardubice "Technologie přípravy tenkých vrstev a strukturovaných materiálů" (jaro 2012)
 • přednáškové kurzy na zahraničních univerzitách v rámci programu Erasmus: přednáška "Plasma Processing in Material Science and Nanotechnology" na univerzitách Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald (jaro 2012), Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (jaro 2012), Ruhr-Universität in Bochum (podzim 2012)
 • přednášky na letních školách:
 • “Principles of Plasma Polymerization and its Perspectives in Bioapplications”, 19th International Conference-School “Advanced Materials and Technologies 2017”, Palanga, Lithuania, 2017
 • “Plasma Technologies“, Summer School of Vacuum Technology organized by Czech Vacuum Society, Úštěk, Czech Republic 2015
Vědeckovýzkumná činnost
 • vědeckovýzkumné zaměření: plazmová polymerizace pro přípravu aminových a karboxylových vrstev, plazmochemická depozice (plasma enhanced chemical vapor deposition - PECVD) tenkých vrstev na bázi organosilikonů a uhlíku, plazmochemická syntéza uhlíkových nanotrubek a nanočástic na bázi železa, plazmochemická modifikace polymerních povrchů, charakterizace povrchů a tenkých vrstev (především optickými metodami, FTIR a XPS), diagnostika plazmatu (optická emisní spektroskopie, hmotnostní spektroskopie a Langmuirova sonda)
 • vybrané výzkumné projekty (řešitel nebo spoluřešitel):
 • 2016-2020 Development of new technology for cleaning, sterilization and functionalization of material surfaces - Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic (CR), TRIO
 • 2015-2017 Electrospun biodegradable nanofibers coated by plasma-prepared amine films for biomedical applications - COST CZ LD15150 funded by Ministry of Education, Youth and Sports (MEYS) of the Czech Republic
 • 2015-2016 Investigation of TixSiyO dielectric films prepared by plasma enhanced chemical vapor deposition for optical and electronic applications - MOBILITY project 7AMB15FR036 with A. Goullet from University of Nantes, France funded by MEYS CR
 • 2015-2016 First principles investigation on structural, electronic and optical properties of quasi-binary oxides - MOBILITY project 7AMB15AT017 with D. Holec from Montanuniversität Leoben, Austria funded by MEYS CR
 • 2014-2016 Manufacturing of biosensors aided by plasma polymerization - SCOPES IZ73Z0_152661 with D. Hegemann from EMPA, St. Gallen, Switzerland funded by Swiss National Science Foundation
 • 2014-2015 Engineering of biocompatible nanofibrous materials by atmospheric pressure plasma processes - COST CZ 14036 funded by MEYS Czech Republic
 • 2014-2016 Bioactive Nanofibers Prepared by Electrospinning and Plasma Technologies - Incoming Postdoctoral Grant of South Moravian Center for International Mobility SoMoPro-II-2012-IG (co-funded by Marie Curie Actions) for Anton Manakhov
 • 2012-2013 Samoorganizace a procesy strukturalizace v plazmochemické depozici tenkých vrstev – MŠMT MOBILITY projekt s R. Foestem z INP Greifswald, Německo
 • 2012-2013 PPlazmová modifikace mikro- a nanovlákenných polymerů připravených elektrostatických zvlákňováním - SCIEX-NMSch s D. Hegemannem (EMPA, St. Gallen, Švýcarsko) podpora stáže PhD studentky Evy Kedroňové na EMPA
 • 2010-2014 Plazmochemické procesy pro syntézu uhlíkových nanotrubek a studium jejich funkčních vlastností - P205/10/1374 Grantová agentura České republiky
 • 2005 - 2007 „Depozice nových Si O(N) C materiálů plazmachemickými metodami”, MŠMT - 1K
 • 2005 - 2007 „Syntéza uhlíkových mikro- a nanostruktur plazmovými technologiemi“, GAČR
Akademické stáže
 • 2009: (1 měsíc) hostující profesor na Université de Nantes (School of Engineering - Polytech Nantes a Jean Rouxel Materials Institute)
 • 2004: (12 měsíců) výzkumná stáž (NSF-NATO Research Postdoctoral Fellowship), University of Minnesota (Dept. Mechanical Engineering, prof. J. V. R. Heberlein), Minneapolis, Minessota, USA
 • 2003: (6 měsíců) výzkumná stáž (NATO Science Fellowship), MFF Komenského univerzita (katedra fyz. plazmatu, doc. Š. Matějčík), Bratislava, Slovensko
 • 2002-2001: (7 měsíců) výzkumná stáž (Heinrich Hertz Stiftung), Ruhr-Universität Bochum (Experimentalphysik II insbes. Gaselektronik, Prof. K. Wiesemann), Bochum, Německo
 • 2000: (2 týdny) výzkumná stáž, Ruhr-Universität Bochum (Experimentalphysik II insbes. Gaselektronik, Prof. K. Wiesemann), Bochum, Německo
 • 2000: (4 měsíce) výzkumná stáž (Heinrich Hertz Stiftung), Ruhr-University Bochum (Experimentalphysik II insbes. Gaselektronik, Prof. K. Wiesemann), Bochum, Německo
 • 1998: (2 týdny) výzkumná stáž na Ernst-Moritz-Arndt-Universität (Institut für Physik), Greifswald, Německo
 • 1994: (7 měsiců) studijní pobyt (TEMPUS-PEGAS projekt) na Universita degli Study Bari (Dept. di Chimica, Prof. R. d'Agostino), Bari, Italy
 • 1993: (2 měsíce) vědecká pomocná síla na Fraunhofer Institut für Materialmechanik, Freiburg, Německo
Universitní aktivity
 • od 1. 7. 2011: vedoucí výzkumné skupiny Plazmové technologie, Centrum nano- a mikrotechnologií, Středoevropský technologický institut (CEITEC)
 • členka oborové komise Fyzika plazmatu (PřF)
 • oborový koordinátor programu Erasmus
Mimouniversitní aktivity
 • 2011 - 2015: členka GAČR hodnotícího panelu 203 a následně 205
 • 2017 - dosud: členka GAČR hodnotícího panelu 205
 • od 1. 6. 2012: členka Scientific Selection Panel of the Center of Accelerators and Nuclear Analytical Methods (CANAM)
 • členka Jednoty českých matematiků a fyziků (fyzikální sekce)
 • členka Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci
 • 2007 - 2015: členka Material Research Society
 • 2014- dosud: členka společnosti Society of Vacuum Coaters
Ocenění vědeckou komunitou
 • Zvané přednášky na konferencích:
 • 2017: “Structural and Optical Study of Ti(1-x)SixO2 Films Prepared by Plasma Enhanced CVD and Atomic Layer Deposition”, 17th International Balkan Workshop on Applied Physics and Materials Science, Constanta (Romania), 11. - 14. 7. 2017
 • 2016: “Low and Atmospheric Pressure Plasma Polymerization for Immunosensing and Tissue Engineering”, AVS International Symposium, Nashville (U.S.) 7. – 11. 11. 2016
 • 2016: “Plasma Enhanced CVD of Functional Coatings in Homogeneous Dielectric Barrier Discharges”, EPS Plasma Physics, Leuven (Belgium) 4. – 8. 7. 2016
 • 2015: “Perspectives of plasma polymers in bio- and environmental applications”, Asia-European Plasma Surface Engineering, Jeju Island (Republic of Korea), 20. - 24. 9. 2015
 • 2015: “Atmospheric pressure microwave torch for synthesis of nanomaterials”, 9th International Workshop on Microwave Discharges, Cordoba (Spain), 7. - 11. 9. 2015
 • 2014: “Performance of Amine-Rich Plasma Polymers in Biosensing and Tissue Engineering", International Symposium on Plasma Bioscience (Republic of Korea), 17. -20. 8. 2014
 • 2012: EMRS, 17.-22.9.2012, Strasbourg (France) - "Microwave Plasma Torch for Synthesis of CNTs and Iron Oxide Nanoparticles"
 • 2012: iPlasmaNano, 26. 2. - 1.3.2012, Johor (Malaysia) - "Polymer/CNTs Nanocomposites Prepared with Help of Plasmachemical Processes"
 • 2010: 12th International Conference on Plasma Surface Engineering, 13-17.9.2010, Garmisch-Partenkirchen (Germany) - “Correlation between chemical structure and functional properties of as-deposited and annealed organosilicon plasma polymers”
 • 2009: ISPC 19, 26.-31.7.2009, Bochum (German) - “Synthesis and processing of carbon nanotubes by plasma technologies”
 • 2006: 18th European Conference on Atomic and Molecular Physics of Ionised Gased, 12-16.7.2006, Lecce (Italy) - "Deposition of protective coatings in r.f. organosilicon discharges"
 • 2005: 32nd EPS Plasma Physics Conference, 27.6-1.7.2005, Taragona (Spain) - "Synthesis of carbon nanotubes in atmospheric pressure microwave torch"
 • 2001: The Symposium on Application of Plasma Processes 15.-21. 1., Tále (Slovak Republic) - "Deposition of DLC:Si(O) Films in Low Pressure RF Discharges"

 • Zvané vědecké přednášky na univerzitách:
Vybrané publikace
 • MAKHNEVA, Ekaterina, Adam OBRUSNÍK, Zdeněk FARKA, Petr SKLÁDAL, Marianne VANDENBOSSCHE, Dirk HEGEMANN a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Carboxyl-rich plasma polymer surfaces in surface plasmon resonance immunosensing. Japanese Journal of Applied Physics. Bristol: IOP Publishing, 2018, roč. 57, 01AG06, s. "01AG06-1"-"01AG06-5", 5 s. ISSN 0021-4922. doi:10.7567/JJAP.57.01AG06. info
 • BANNOV, Alexander, Ondřej JAŠEK, Lenka ZAJÍČKOVÁ a Jan PRÁŠEK. Investigation of Pristine Graphite Oxide as Room-Temperature Chemiresistive Ammonia Gas Sensing Material. SENSORS. Basel, Switzerland: Molecular Diversity Preservation International, 2017, roč. 17, č. 2, s. 320-329. ISSN 1424-8220. doi:10.3390/s17020320. web nakladatele info
 • ZAJÍČKOVÁ, Lenka, Petr JELÍNEK, Adam OBRUSNÍK, Jiří VODÁK a David NEČAS. Plasma-enhanced CVD of functional coatings in Ar/maleic anhydride/C2H2 homogeneous dielectric barrier discharges at atmospheric pressure. Plasma Physics and Controlled Fusion. BRISTOL: Institute of Physics, 2017, roč. 59, č. 3, s. 034003-34015. ISSN 0741-3335. doi:10.1088/1361-6587/aa52e7. URL info
 • OBRUSNÍK, Adam, Petr JELÍNEK a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Modelling of the gas flow and plasma co-polymerization of two monomers in an atmospheric-pressure dielectric barrier discharge. SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY. LAUSANNE: ELSEVIER SCIENCE SA, 2017, roč. 314, MAR, s. 139-147. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2016.10.068. URL info
 • MANAKHOV, Anton, Miroslav MICHLÍČEK, Alexandre FELTEN, Jean-Jacques PIREAUX, David NEČAS a Lenka ZAJÍČKOVÁ. XPS depth profiling of derivatized amine and anhydride plasma polymers: Evidence of limitations of the derivatization approach. Applied Surface Science. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2017, roč. 394, February, s. 578-585. ISSN 0169-4332. doi:10.1016/j.apsusc.2016.10.099. URL info
 • MANAKHOV, Anton, Marie LANDOVÁ, Jiřina MEDALOVÁ, Miroslav MICHLÍČEK, Josef POLCAK, David NEČAS a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Cyclopropylamine plasma polymers for increased cell adhesion and growth. Plasma processes and polymers. Weinheim: Wiley-VCH, 2017, roč. 14, č. 7, s. nestránkováno, 12 s. ISSN 1612-8850. doi:10.1002/ppap.201600123. URL info
 • MANAKHOV, Anton, Eva DVOŘÁKOVÁ, Jiřina MEDALOVÁ, Petra ČERNOCHOVÁ, Adam OBRUSNÍK, Miroslav MICHLÍČEK, Dmitry V. SHTANSKY a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Carboxyl-anhydride and amine plasma coating of PCL nanofibers to improve their bioactivity. MATERIALS & DESIGN. OXFORD: ELSEVIER SCI LTD, 2017, roč. 132, October, s. 257-265. ISSN 0264-1275. doi:10.1016/j.matdes.2017.06.057. URL info
 • BANNOV, Alexander, Ondřej JAŠEK, Anton MANAKHOV, Marian MARIK, David NEČAS a Lenka ZAJÍČKOVÁ. High-Performance Ammonia Gas Sensors Based on Plasma Treated Carbon Nanostructures. IEEE Sensors Journal. PISCATAWAY, USA: IEEE Sensors Council, 2017, roč. 17, č. 7, s. 1964-1970. ISSN 1530-437X. doi:10.1109/JSEN.2017.2656122. web článku info
 • ONDRAČKA, Pavel, David HOLEC, David NEČAS, Eva DVOŘÁKOVÁ, Stéphane ELISABETH, Antoinne GOULLET a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Optical properties of TixSi1-xO2 solid solutions. Physical Review B. College PK: American Physical Society, 2017, roč. 95, č. 19, s. nestránkováno, 10 s. ISSN 2469-9950. doi:10.1103/PhysRevB.95.195163. URL info
 • SCHÄFER, Jan, Katja FRICKE, František MIKA, Zuzana POKORNÁ, Lenka ZAJÍČKOVÁ a Rudiger FOEST. Liquid assisted plasma enhanced chemical vapour deposition with a non-thermal plasma jet at atmospheric pressure. Thin Solid Films. Lausanne: Elsevier science, 2017, roč. 630, MAY, s. 71-78. ISSN 0040-6090. doi:10.1016/j.tsf.2016.09.022. URL info
 • GHOSAL, Kajal, Anton MANAKHOV, Lenka ZAJÍČKOVÁ a Sabu THOMAS. Structural and Surface Compatibility Study of Modified Electrospun Poly(epsilon-caprolactone) (PCL) Composites for Skin Tissue Engineering. AAPS PHARMSCITECH. NEW YORK: SPRINGER, 2017, roč. 18, č. 1, s. 72-81. ISSN 1530-9932. doi:10.1208/s12249-016-0500-8. URL info
 • SOLOVIEVA, Anastasiya, Svetlana MIROSHNICHENKO, Andrey KOVALSKII, Elizaveta PERMYAKOVA, Zakhar POPOV, Eva DVOŘÁKOVÁ, Philip KIRYUKHANTSEV-KORNEEV, Aleksei OBROSOV, Josef POLČÁK, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Dmitry V. SHTANSKY a Anton MANAKHOV. Immobilization of Platelet-Rich Plasma onto COOH Plasma-Coated PCL Nanofibers Boost Viability and Proliferation of Human Mesenchymal Stem Cells. POLYMERS. BASEL: MDPI AG, 2017, roč. 9, č. 12, s. 736-749. ISSN 2073-4360. doi:10.3390/polym9120736. URL info
 • SCHÄFER, Jan, Jaroslav HNILICA, Jiří ŠPERKA, Antje QUADE, Vít KUDRLE, Rüdiger FOEST, Jiří VODÁK a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Tetrakis(trimethylsilyloxy)silane for nanostructured SiO2-like films deposited by PECVD at atmospheric pressure. Surface and Coatings Technology. 2016, roč. 295, 15 June 2016, s. 112-118. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2015.09.047. info
 • HEGEMANN, Dirk, Miroslav MICHLÍČEK, Noemi E. BLANCHARD, Urs SCHUTZ, Dominik LOHMANN, Marianne VANDENBOSSCHE, Lenka ZAJÍČKOVÁ a Martin DRABIK. Deposition of Functional Plasma Polymers Influenced by Reactor Geometry in Capacitively Coupled Discharges. Plasma processes and polymers. Weinheim: Wiley-VCH, 2016, roč. 13, č. 2, s. 279-286. ISSN 1612-8850. doi:10.1002/ppap.201500078. URL info
 • STRBKOVA, L., Anton MANAKHOV, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Adrian STOICA, P. VESELY a R. CHMELIK. The adhesion of normal human dermal fibroblasts to the cyclopropylamine plasma polymers studied by holographic microscopy. SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY. LAUSANNE: ELSEVIER SCIENCE SA, 2016, roč. 295, June, s. 70-77. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2015.10.076. URL info
 • MANAKHOV, Anton, Miroslav MICHLÍČEK, David NEČAS, Josef POLCAK, Ekaterina MAKHNEVA, Marek ELIÁŠ a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Carboxyl-rich coatings deposited by atmospheric plasma co-polymerization of maleic anhydride and acetylene. SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY. LAUSANNE: ELSEVIER SCIENCE SA, 2016, roč. 295, June, s. 37-45. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2015.11.039. URL info
 • MANAKHOV, Anton, Ekaterina MAKHNEVA, Petr SKLÁDAL, David NEČAS, Jan CECHAL, Lukas KALINA, Marek ELIÁŠ a Lenka ZAJÍČKOVÁ. The robust bio-immobilization based on pulsed plasma polymerization of cyclopropylamine and glutaraldehyde coupling chemistry. Applied Surface Science. AMSTERDAM: Elsevier Science BV, 2016, roč. 360, January, s. 28-36. ISSN 0169-4332. doi:10.1016/j.apsusc.2015.10.178. URL info
 • MAKHNEVA, Ekaterina, Anton MANAKHOV, Petr SKLÁDAL a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Development of effective QCM biosensors by cyclopropylamine plasma polymerization and antibody immobilization using cross-linking reactions. SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY. LAUSANNE: ELSEVIER SCIENCE SA, 2016, roč. 290, March, s. 116-123. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2015.09.035. URL info
 • OBRUSNÍK, Adam, Petr SYNEK, S. HUBNER, J. J. A. M. VAN DER MULLEN, Lenka ZAJÍČKOVÁ a S. NIJDAM. Coherent and incoherent Thomson scattering on an argon/hydrogen microwave plasma torch with transient behaviour. PLASMA SOURCES SCIENCE & TECHNOLOGY. BRISTOL: IOP PUBLISHING LTD, 2016, roč. 25, č. 5, s. nestránkováno, 13 s. ISSN 0963-0252. doi:10.1088/0963-0252/25/5/055018. URL info
 • ARJUNAN, Krishna Priya, Adam OBRUSNÍK, Brendan T. JONES, Lenka ZAJÍČKOVÁ a Sylwia PTASINSKA. Effect of Additive Oxygen on the Reactive Species Profile and Microbicidal Property of a Helium Atmospheric Pressure Plasma Jet. Plasma processes and polymers. Weinheim: Wiley-VCH, 2016, roč. 13, č. 11, s. 1089-1105. ISSN 1612-8850. doi:10.1002/ppap.201600058. URL info
 • SOBOTA, A., O. GUAITELLA, G. B. SRETENOVIC, I. B. KRSTIC, V. V. KOVACEVIC, Adam OBRUSNÍK, Y. N. NGUYEN, Lenka ZAJÍČKOVÁ, B. M. OBRADOVIC a M. M. KURAICA. Electric field measurements in a kHz-driven He jet-the influence of the gas flow speed. PLASMA SOURCES SCIENCE & TECHNOLOGY. BRISTOL: IOP PUBLISHING LTD, 2016, roč. 25, č. 6, s. nestránkováno, 9 s. ISSN 0963-0252. doi:10.1088/0963-0252/25/6/065026. URL info
 • ONDRAČKA, Pavel, David HOLEC, David NEČAS a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Accurate prediction of band gaps and optical properties of HfO2. JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS. Bristol: Institute of Physics Publishing, 2016, roč. 49, č. 39, s. nestránkováno, 8 s. ISSN 0022-3727. doi:10.1088/0022-3727/49/39/395301. URL info
 • ELIÁŠ, Marek, Petr KLOC, Ondřej JAŠEK, Věra MAZÁNKOVÁ, David TRUNEC, Radim HRDÝ a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Atmospheric pressure barrier discharge at high temperature: Diagnostics and carbon nanotubes deposition. Journal of Applied Physics. Melville (USA): AMER INST PHYSICS, 2015, roč. 117, č. 10, s. "nestránkováno", 10 s. ISSN 0021-8979. doi:10.1063/1.4914062. web vydavatele info
 • HNILICA, Jaroslav, Jan SCHÄFER, Rüdiger FOEST, Lenka ZAJÍČKOVÁ a Vít KUDRLE. PECVD of nanostructured SiO2 in a modulated microwave plasma jet at atmospheric pressure. J. Phys. D: Appl. Phys. 2013, roč. 46, č. 33, s. nestránkováno, 8 s. ISSN 0022-3727. doi:10.1088/0022-3727/46/33/335202. URL info
 • FRANTA, Daniel, David NEČAS a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Application of Thomas-Reiche-Kuhn sum rule to construction of advanced dispersion models. Thin Solid Films. Oxford: Elsevier Science, 2013, roč. 534, May, s. 432-441. ISSN 0040-6090. doi:10.1016/j.tsf.2013.01.081. URL info
 • FRANTA, Daniel, David NEČAS, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Ivan OHLÍDAL, Jiří STUCHLÍK a Dagmar CHVOSTOVA. Application of sum rule to the dispersion model of hydrogenated amorphous silicon. Thin Solid Films. Lausanne: Elsevier Science, 2013, roč. 539, Jul, s. 233-244. ISSN 0040-6090. doi:10.1016/j.tsf.2013.04.012. URL info
 • FRANTA, Daniel, David NEČAS, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Ivan OHLÍDAL a Jiří STUCHLÍK. Advanced modeling for optical characterization of amorphous hydrogenated silicon films. Thin Solid Films. Lausanne: Elsevier Science, 2013, roč. 541, Aug, s. 12-16. ISSN 0040-6090. doi:10.1016/j.tsf.2013.04.129. URL info
 • ZAJÍČKOVÁ, Lenka, Marek ELIÁŠ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Zuzana STUDÝNKOVÁ, Věra MAZÁNKOVÁ, Miroslav MICHLÍČEK a Jana HOUDKOVÁ. Low pressure plasmachemical processing of multi-walled carbon nanotubes for the production of polyurethane composite films with improved mechanical properties. Thin Solid Films. Lausanne: Elsevier Science, 2013, roč. 538, July, s. 7-15. ISSN 0040-6090. doi:10.1016/j.tsf.2012.11.126. URL info
 • SYNEK, Petr, Ondřej JAŠEK, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Bohumil DAVID, Vít KUDRLE a Naděžda PIZÚROVÁ. Plasmachemical synthesis of maghemite nanoparticles in atmospheric pressure microwave torch. Materials Letters. Amsterdam, Holandsko: Elsevier Science, 2011, roč. 65, č. 6, s. 982-984. ISSN 0167-577X. doi:10.1016/j.matlet.2010.12.048. URL info
 • FRANTA, Daniel, David NEČAS, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ a Christoph COBET. Combination of Synchrotron Ellipsometry and Table-Top Optical Measurements for Determination of Band Structure of DLC Films. Thin Solid Films. Elsevier, 2011, roč. 519, č. 9, s. 2694-2697. ISSN 0040-6090. doi:10.1016/j.tsf.2010.12.059. URL info
 • ZAJÍČKOVÁ, Lenka, Daniel FRANTA, David NEČAS, Vilma BURŠÍKOVÁ, Mihai George MURESAN, Vratislav PEŘINA a Christoph COBET. Dielectric response and structure of amorphous hydrogenated carbon films with nitrogen admixture. Thin Solid Films. Elsevier, 2011, roč. 519, č. 13, s. 4299-4308. ISSN 0040-6090. doi:10.1016/j.tsf.2011.02.021. URL info
 • PRÁŠEK, Jan, Dalibor HUŠKA, Ondřej JAŠEK, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Libuše TRNKOVÁ, Vojtěch ADAM, René KIZEK a Jaromír HUBÁLEK. Carbon composite micro- and nano-tubes-based electrodes for detection of nucleic acids. Nanoscale Research Letters. 2011, roč. 6, May 2011, s. "nestránkováno", 5 s. ISSN 1931-7573. doi:10.1186/1556-276X-6-385. URL info
 • BURŠÍKOVÁ, Vilma, Olga BLÁHOVÁ, Monika KARÁSKOVÁ, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Ondřej JAŠEK, Daniel FRANTA, Petr KLAPETEK a Jiří BURŠÍK. Mechanical Properties of Ultrananocrystalline Thin Films Deposited Using Dual Frequency Discharges. CHEMICKÉ LISTY. Praha: Česká společnost chemická, 2011, roč. 105, CHLSAC 105, s. 98 - 101. ISSN 0009-2770. URL info
 • BURŠÍKOVÁ, Vilma, Zuzana KUČEROVÁ, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Ondřej JAŠEK, Vít KUDRLE, Jiřina MATĚJKOVÁ a Petr SYNEK. Measurement of Mechanical Properties of Composite Materials. CHEMICKÉ LISTY. Praha: Česká společnost chemická, 2011, roč. 105, CHLSAC 105, s. 171 - 174. ISSN 0009-2770. URL info
 • TRUNEC, David, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Filip STUDNIČKA, Pavel SŤAHEL, Vadym PRYSIAZHNYI, Vratislav PEŘINA, Jana HOUDKOVÁ, Zdeněk NAVRÁTIL a Daniel FRANTA. Deposition of hard thin films from HMDSO in atmospheric pressure dielectric barrier discharge. Journal of Physics D: Applied Physics. Bristol, England: IOP Publishing Ltd., 2010, roč. 43, č. 22, s. 225403-225410. ISSN 0022-3727. URL info
 • ZAJÍČKOVÁ, Lenka, Ondřej JAŠEK, Marek ELIÁŠ, Petr SYNEK, Lukáš LAZAR, Oldřich SCHNEEWEISS a Renáta HANZLÍKOVÁ. Synthesis of carbon nanotubes by plasma-enhanced chemical vapor deposition in an atmospheric-pressure microwave torch. Pure and Applied Chemistry. 2010, roč. 82/2010, č. 6, s. 1259-1272, 13 s. ISSN 0033-4545. URL info
 • KARÁSKOVÁ, Monika, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Daniel FRANTA, David NEČAS, Olga BLÁHOVÁ a Jiří ŠPERKA. Optical and mechanical characterization of ultrananocrystalline diamond films prepared in dual frequency discharges. Surface & coatings technology. Elsevier Science, 2010, roč. 204, 12-13, s. 1997–2001. ISSN 0257-8972. info
 • FRANTA, Daniel, David NEČAS, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ a Christoph COBET. Band structure of diamond-like carbon films assessed from optical measurements in wide spectral range. Diamond and Related Materials. Amsterdam: Elsevier, 2010, roč. 19, 2-3, s. 114-122. ISSN 0925-9635. info
 • JAŠEK, Ondřej, Petr SYNEK, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Marek ELIÁŠ a Vít KUDRLE. SYNTHESIS OF CARBON NANOSTRUCTURES BY PLASMA ENHANCED CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION AT ATMOSPHERIC PRESSURE. Journal of Electrical Engineering. Bratislava: Slovak University of Technology, 2010, roč. 61, č. 5, s. 311-313. ISSN 1335-3632. web časopisu info
 • FRANTA, Daniel, David NEČAS, Lenka ZAJÍČKOVÁ a Vilma BURŠÍKOVÁ. Limitations and possible improuvements of DLC dielectric response model based on parameterization of density of states. Diamond and Related Materials. New York: Elsevier Science S.A., 2009, roč. 18, 2-3, s. 413–418. ISSN 0925-9635. info
 • ZAJÍČKOVÁ, Lenka, Petr SYNEK, Ondřej JAŠEK, Marek ELIÁŠ, Bohumil DAVID, Jiří BURŠÍK, Naděžda PIZÚROVÁ, Renáta HANZLÍKOVÁ a Lukáš LAZAR. Synthesis of carbon nanotubes and iron oxide nanoparticles in MW plasma torch with Fe(CO)5 in gas feed. Applied Surface Science. USA: ELSEVIER (NORTH-HOLLAND), 2009, roč. 2009, č. 255, s. 5421-5424, 3 s. ISSN 0169-4332. info
 • KUČEROVÁ, Zuzana, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Vít KUDRLE, Marek ELIÁŠ, Ondřej JAŠEK, Petr SYNEK, Jiřina MATĚJKOVÁ a Jiří BURŠÍK. Mechanical and microwave absorbing properties of carbon-filled polyurethane. Micron. Amsterdam: Elsevier, 2009, roč. 2009, č. 40, s. 70-73, 3 s. ISSN 0968-4328. info
 • NEČAS, David, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Daniel FRANTA, Pavel SŤAHEL, Petr MIKULÍK, Mojmír MEDUŇA a Miroslav VALTR. Optical Characterization of Ultra-Thin Iron and Iron Oxide Films. e-Journal of Surface Science and Nanotechnology. Tokyo: The Surface Science Society of Japan, 2009, roč. 7, březen, s. 486-490. ISSN 1348-0391. info
 • KOLMAČKA, Michal, Magdaléna KADLEČÍKOVÁ, Juraj BREZA, Filip LAZIŠŤAN, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Marek ELIÁŠ, Karol JESENÁK a Katarína PASTORKOVÁ. Wireless temperature measurement in the hot filament CVD reactor for deposition of carbon nanotubes. Journal of Electrical Engineering. Bratislava: Slovak University of Technology, 2009, roč. 2009, Vol. 60, s. 346-349. ISSN 1335-3632. info
 • ZAJÍČKOVÁ, Lenka, Zuzana STUDÝNKOVÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Marek ELIÁŠ, Jana HOUDKOVÁ, Petr SYNEK, Helena MARŠÍKOVÁ a Ondřej JAŠEK. Carbon Nanotubes Functionalized in Oxygen and Water Low Pressure Discharges used as Reinforcement of Polyurethane Composites. Plasma processes and polymers. Weinheim: Wiley-VCH, 2009, roč. 2009, č. 6, s. S864-S869, 6 s. ISSN 1612-8850. info
 • LAZAR, Lukáš, Petr SYNEK, Monika KARÁSKOVÁ, Marek ELIÁŠ, Ondřej JAŠEK, Lukáš KELAR, Vilma BURŠÍKOVÁ, Pavel KONUPČÍK a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Comparison of various plasmachemical processes with respect to the gas temperature. Chemické listy. 2008, roč. 102, č. 15, s. s1158-s1161, 4 s. ISSN 1213-7103. info
 • FRANTA, Daniel, Vilma BURŠÍKOVÁ, David NEČAS a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Modeling of optical constants of diamond-like carbon. Diamond and Related Materials. New York: Elsevier, 2008, roč. 17, č. 1, s. 705–708. ISSN 0925-9635. info
 • ZAJÍČKOVÁ, Lenka, Vilma BURŠÍKOVÁ, Daniel FRANTA, Angelique BOUSQUET, Agnes GRANIER, Antoine GOULLET a Jiří BURŠÍK. Comparative Study of Films Deposited from HMDSO/O2 in Continuous Wave and Pulsed rf Discharges. Plasma processes and polymers. Weinheim: Wiley-VCH, 2007, roč. 4, S1, s. S287-S293, 7 s. ISSN 1612-8850. URL info
 • ZAJÍČKOVÁ, Lenka, Vilma BURŠÍKOVÁ, Zuzana KUČEROVÁ, Daniel FRANTA, Pavel DVOŘÁK, Radek ŠMÍD, Vratislav PEŘINA a Anna MACKOVÁ. Deposition of protective coatings in rf organosilicon discharges. Plasma Sources Science and Technology. Bristol: Institute of Physics Publishing, 2007, roč. 16, č. 1, s. S123-S132, 10 s. ISSN 0963-0252. info
 • ZAJÍČKOVÁ, Lenka, Vilma BURŠÍKOVÁ, Zuzana KUČEROVÁ, Jana FRANCLOVÁ, Pavel SŤAHEL, Vratislav PEŘINA a Anna MACKOVÁ. Organosilicon thin films deposited by plasma enhanced CVD: Thermal changes of chemical structure and mechanical properties. Journal of Physics and Chemistry of Solids. Elsevier, 2007, roč. 68, č. 1, s. 1255-1259. ISSN 0022-3697. info
 • ZAJÍČKOVÁ, Lenka, Marek ELIÁŠ, Ondřej JAŠEK, Zuzana KUČEROVÁ, Petr SYNEK, Jiřina MATĚJKOVÁ, Magdaléna KADLEČÍKOVÁ, Mariana KLEMENTOVÁ, Jiří BURŠÍK a Anna VOJAČKOVÁ. Characterization of Carbon Nanotubes Deposited in Microwave Torch at Atmospheric Pressure. Plasma processes and polymers. Weinheim: Wiley-VCH, 2007, roč. 4, č. 1, s. S245–S249, 5 s. ISSN 1612-8850. info
 • JAŠEK, Ondřej, Marek ELIÁŠ, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Zuzana KUČEROVÁ, Jiřina MATĚJKOVÁ, Antonín REK a Jiří BURŠÍK. Discussion of important factors in deposition of carbon nanotubes by atmospheric pressure microwave plasma torch. Journal of Physics and Chemistry of Solids. Oxford: Elsevier, 2007, roč. 68, 12B, s. 738–743. ISSN 0022-3697. info
 • FRANTA, Daniel, David NEČAS a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Models of dielectric response in disordered solids. Optics Express. elektronicky: Optical Society of America, 2007, roč. 15, č. 24, s. 16230-16244. ISSN 1094-4087. URL info
 • BURŠÍKOVÁ, Vilma, Pavel DVOŘÁK, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Daniel FRANTA, Jan JANČA, Jiří BURŠÍK, Jaroslav SOBOTA, Petr KLAPETEK, Olga BLÁHOVÁ a Vratislav PEŘINA. Deposition and Characterization of Nanostructured Silicon-Oxide Containing Diamond-Like Carbon Coatings. Optoelectronics and Advanced Materials - Rapid Communications. Bucharest: INOE & INFM, 2007, roč. 1, č. 10, s. 491-495. ISSN 1842-6573. info
 • JAŠEK, Ondřej, Marek ELIÁŠ, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Vít KUDRLE, Martin BUBLAN, Jiřina MATĚJKOVÁ, Antonín REK, Jiří BURŠÍK a Magdaléna KADLEČÍKOVÁ. Carbon nanotubes synthesis in microwave plasma torch at atmospheric pressure. MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING: C. 2006, roč. 26, 5-7, s. 1189-1193. ISSN 0928-4931. info
 • ŠMÍD, Radek, Agnès GRANIER, Angelique BOUSQUET, Cartry GILLES a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Study of magnetic field influence on charged species in a low pressure helicon reactor. Czechoslovak Journal of Physics. Praha: Institute of Physics Academy of Sciences, 2006, roč. 56, suppl. B, s. 1091-1096. ISSN 0011-4626. info
 • FRGALA, Zdeněk, Ondřej JAŠEK, Monika KARÁSKOVÁ, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Daniel FRANTA, Jiřina MATĚJKOVÁ, Antonin REK, Petr KLAPETEK a Jiří BURŠÍK. Microwave PECVD of nanocrystalline diamond with rf induced bias nucleation. Czechoslovak Journal of Physics B. Praha: Institute of Physics, AV ČR, 2006, roč. 56, č. 1, s. B1218-B1223, 6 s. ISSN 0011-4626. info
 • BURŠÍKOVÁ, Vilma, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Pavel DVOŘÁK, Miroslav VALTR, Jiří BURŠÍK, Olga BLÁHOVÁ, Vratislav PEŘINA a Jan JANČA. Influence of Silicon, Oxygen and Nitrogen Upon the Properties of Plasma Deposited Amorphous Diamond-like Carbon Coatings. Journal of advanced oxidation technologies. Dundas, Ontario, Canada: Science & Technology Network, Inc., 2006, roč. 9, č. 2, s. 232-237, 5 s. ISSN 1203-8407. info
 • BOSQUET, Angelique, Vilma BURŠÍKOVÁ, A. GOULLET, A. DJOUADI, Lenka ZAJÍČKOVÁ a Agnes GRANIER. Comparison of structure and mechanical properties of SiO2-like films deposited in O2/HMDSO pulsed and continuous plasmas. Surface & coatings technology. Elsevier Science, 2006, roč. 200, 22-23, s. 6517-6521, 4 s. ISSN 0257-8972. info
 • KUČEROVÁ, Zuzana, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Marek ELIÁŠ, Ondřej JAŠEK, Richard FICEK, Radimir VRBA, František MATĚJKA, Jiřina MATĚJKOVÁ, Petr KLAPETEK a Jiří BURŠÍK. Carbon nanotubes synthesized by plasma enhanced CVD: Preparation of measurement of their electrical properties. Czechoslovak Journal of Physics. Praha: Springer Netherlands, 2006, roč. 56, Suppl 2, s. B1244, 6 s. ISSN 0011-4626. info
 • FRANTA, Daniel, Vilma BURŠÍKOVÁ, Ivan OHLÍDAL, Lenka ZAJÍČKOVÁ a Pavel SŤAHEL. Thermal stability of the optical properties of plasma deposited diamond-like carbon thin films. Diamond and Related Materials. New York: Elsevier Science S.A., 2005, roč. 14, 11-12, s. 1795-1798. ISSN 0925-9635. URL info
 • ZAJÍČKOVÁ, Lenka, Marek ELIÁŠ, Ondřej JAŠEK, Vít KUDRLE, Zdeněk FRGALA, Jiřina MATĚJKOVÁ, Jiří BURŠÍK a Magdaléna KADLEČÍKOVÁ. Atmospheric pressure microwave torch for synthesis of carbon nanotubes. Plasma Physics and Controlled Fusion. Bristol,UK: Institute of Physics Publishing, 2005, roč. 47, 12B, s. B655-B666, 12 s. ISSN 0741-3335. URL info
 • PŘIKRYL, Radek, Ladislav ČECH, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Jan VANĚK, S. BEHZADI a F.R. JONES. Mechanical and optical properties of plasma-polymerized vinyltriethoxysilane. Surface & coatings technology. Elsevier Science, 2005, roč. 200, 1-4, s. 468-471. ISSN 0257-8972. info
 • FRANTA, Daniel, Ivan OHLÍDAL, Vilma BURŠÍKOVÁ a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Optical Properties of Diamond-Like Carbon Films Containing SiOx Studied by the Combined Method of Spectroscopic Ellipsometry and Spectroscopic Reflectometry. Thin Solid Films. Oxford, UK: Elsevier science, 2004, roč. 455-456, č. 1, s. 393-398. ISSN 0040-6090. URL info
 • FRANCLOVÁ, Jana, Zuzana KUČEROVÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Lenka ZAJÍČKOVÁ a Vratislav PEŘINA. Structural changes of plasma deposited SiOxCyHz thin films attained by thermal annealing. Czech. J. Phys. Praha: Institute of Physics Academy of Sciences, 2004, roč. 2004, č. 54, s. C847-C852, 6 s. ISSN 0011-4626. info
 • ŠMÍD, Radek, Lenka ZAJÍČKOVÁ a Jan JANČA. Spatially resolved measurements in r.f. capacitive discharges in argon and nitrogen. Czech. J. Phys. Praha: Institute of Physics Academy of Sciences, 2004, roč. 54/2004, Suppl. C, s. 592 - 598. ISSN 0011-4626. info
 • TRUNEC, David, Zdeněk NAVRÁTIL, Pavel SŤAHEL, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ a Jan ČECH. Deposition of thin organosilicon polymer films in atmospheric pressure glow discharge. Journal of physics D: Applied physics. Bristol, England: IOP Publishing Ltd., 2004, roč. 37, č. 15, s. 2112-2120. ISSN 0022-3727. URL info
 • ZAJÍČKOVÁ, Lenka, Siegmar RUDAKOWSKI, Hans-Werner BECKER, Dirk MEYER, Miroslav VALTR a Klaus WIESEMANN. Study of Plasma Polymerization from Acetylene in Pulsed RF Discharges. Thin Solid Films. Oxford: Elsevier, 2003, roč. 2003, č. 425, s. 72-84. ISSN 0040-6090. info
 • FRANTA, Daniel, Ivan OHLÍDAL, Vilma BURŠÍKOVÁ a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Optical properties of diamond-like carbon films containing SiOx. Diamond and Related Materials. Amsterdam: Elsevier, 2003, roč. 12, č. 9, s. 1532-1538. ISSN 0925-9635. URL info
 • FRANTA, Daniel, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ a Ivan OHLÍDAL. New Dispersion Model of the Optical Constants of the DLC Films. Acta Physica Slovaca. Bratislava: Institute of Physics, SAS, 2003, roč. 53, č. 5, s. 373-384. ISSN 0323-0465. URL info
 • ZAJÍČKOVÁ, Lenka, Deepak Prasad SUBEDI, Vilma BURŠÍKOVÁ a Kateřina VELTRUSKÁ. Study of Argon Plasma Treatment of Polycarbonate Substrate. Acta physica slovaca. Bratislava: Institute of Physics, SAS, 2003, roč. 53, č. 6, s. 489-504. ISSN 0323-0465. info
 • ZAJÍČKOVÁ, Lenka, Vilma BURŠÍKOVÁ, Vratislav PEŘINA, Anna MACKOVÁ a Jan JANČA. Correlation between SiOx Content and Properties of DLC:SiOx Films Prepared by PECVD. Surface and Coating Technology. New York: ELSEVIER, 2003, roč. 2003, 174-175, s. 281-285. ISSN 0257-8972. info
 • FRANTA, Daniel, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Ivan OHLÍDAL, Jan JANČA a Kateřina VELTRUSKÁ. Optical characterization of diamond like carbon films using multi-sample modification of variable angle spectroscopic ellipsometry. Diamond and Related Materials. Amsterdam: Elsevier, 2002, roč. 11, č. 1, s. 105-117. ISSN 0925-9635. URL info
 • BURŠÍKOVÁ, Vilma, Vladislav NAVRÁTIL, Lenka ZAJÍČKOVÁ a Jan JANČA. Temperature dependence of mechanical properties of DLC/Si protective coatings prepared by PECVD. Materials Science and Engineering A. Elsevier Science, 2002, roč. 2002, č. 324, s. 251-254. ISSN 0921-5093. info
 • CHOUKOUROV, A., Y. PIHOSH, V. STELMASHUK, Hynek BIEDERMAN, D. SLAVÍNSKÁ, M. KORMUNDA a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Rf sputtering of composite SiOx/plasma polymer films and their basic properties. Surface & coatings technology. Elsevier Science, 2002, roč. 2002, 151-152, s. 214-217. ISSN 0257-8972. info
 • BURŠÍKOVÁ, Vilma, Petr SLÁDEK, Pavel SŤAHEL a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Improvement of the efficiency of the silicon solar cells by silicon incorporated diamond-like carbon antireflective coatings. Journal of Non-Crystalline Solids. Nizozemsko: Elsevier Science B.V., 2002, roč. 2002, 299-302, s. 1147-1151. ISSN 0022-3093. info
 • ZAJÍČKOVÁ, Lenka, Pavel DVOŘÁK, Vít KUDRLE a Radek ŠMÍD. Study of mode transition in low pressure capacitive RF discharges in nitrogen. Czech. J. Phys. Praha: IOP AS CR, 2002, roč. 52, č. 52, s. 427-432. ISSN 0011-4626. info
 • FRANTA, Daniel, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Ivan OHLÍDAL a Jan JANČA. Optical Characterization of Diamond-like Carbon Films. Vacuum. USA: ELSEVIER (PERGAMON), 2001, roč. 61, 2-4, s. 279-283. ISSN 0042-207X. URL info
 • ZAJÍČKOVÁ, Lenka, Kateřina VELTRUSKÁ, Nataliya TSUD a Daniel FRANTA. XPS and Ellipsometric Study of DLC/Silicon Interface. Vacuum. USA: ELSEVIER (PERGAMON), 2001, roč. 61, 2-4, s. 269-273. ISSN 0042-207X. URL info
 • ZAJÍČKOVÁ, Lenka, Vilma BURŠÍKOVÁ, Vratislav PEŘINA, Anna MACKOVÁ, Deepak Prasad SUBEDI, Jan JANČA a Sergej SMIRNOV. Plasma modification of polycarbonates. Surface & coatings technology. Elsevier Science, 2001, roč. 2001, 142-144, s. 449-454. ISSN 0257-8972. info
 • JANČA, Jan, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Miloš KLÍMA a Pavel SLAVÍČEK. Diagnostics and Application of High Frequency Plasma Pencil. Plasma Chemistry and Plasma Processing. Bristol, England: KLUWER ACADEMIC/PLENUM PUBLISHERS, 2001, roč. 21 (2001), č. 4, s. 565-580. ISSN 0272-4324. info
 • SONNENFELD, Axel, T. M. TUN, Lenka ZAJÍČKOVÁ, K. V. KOZLOV, H.-E. WAGNER, J. F. BEHNKE a R. HIPPLER. Deposition Process Based on Organosilicon Precursors in Dielectric Barrier Discharges at Atmospheric Pressure - A Comparison. Plasmas and Polymers. New York: KLUWER ACADEMIC/PLENUM PUBLISHERS, 2001, roč. 6, č. 4, s. 266-295. ISSN 1084-0184. info
 • ELIÁŠ, Marek, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ a Jan JANČA. Characterization of CNx/SiOy Films Prepared by the Inductively Coupled RF Discharge. Czechoslovak Journal of Physics. Praha: Academy of Science of the Czech Republic, 2000, roč. 2000, 50(S3), s. 453-456. ISSN 0011-4626. info
 • ELIÁŠ, Marek, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Jan JANČA a Michal LORENC. Deposition of nanocomposite CNx/SiO films in inductively coupled r.f. discharge. Diamond and Related Materials. New York: Elsevier Science S.A., 2000, roč. 9, č. 7, s. 552-555. ISSN 0925-9635. info
 • ZAJÍČKOVÁ, Lenka, Vilma BURŠÍKOVÁ a Daniel FRANTA. The influence of substrate emissivity on plasma enhanced CVD of diamond-like carbon films. Czechoslovak Journal of Physics. Praha, 1999, roč. 49, č. 8, s. 1213-1228. ISSN 0011-4626. URL info
 • JANČA, Jan, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Miloš KLÍMA a Pavel SLAVÍČEK. HF plasma pencil- new source for plasma surface processing. Surface and coating technology. New York: ELSEVIER, 1999, roč. 1999, 116-119, s. 547-551. ISSN 0257-8972. info
 • ZAJÍČKOVÁ, Lenka, Jan JANČA a Vratislav PERINA. Characterisation of Silicon Oxide Thin Films Deposited by Plasma Enhanced CVD from Octamethylcyclotetrasiloxane/Oxygen Feeds. Thin Solid Films. New York: Elsevier, 1999, roč. 338, č. 1, s. 49-59. ISSN 0042-6090/99. info
 • KLÍMA, Miloš, Pavel SLAVÍČEK, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Jan JANČA, Sergej KUZMIN a Petr SULOVSKÝ. Plasma-Liquid Technologies for Treatment of Archaelogical Artifacts. Czech. J. Physics. Praha, 1999, roč. 49, č. 3, s. 321-328. ISSN 0011-4626. info
 • ZAJÍČKOVÁ, Lenka, Vilma BURŠÍKOVÁ a Jan JANČA. Protection Coatings for Polycarbonates based on PECVD from Organosilicon Feeds. Vacuum. 1998, roč. 50, 1-2, s. 19-21. ISSN 0042-207X. info
 • ZAJÍČKOVÁ, Lenka, Ivan OHLÍDAL a Jan JANČA. Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition of Thin Films from Tetraethoxysilane and Methanol: Optical Properties and XPS Analyses. Thin Solid Films. UK Oxford: Elsevier science, 1996, roč. 1996, č. 280, s. 26-36. ISSN 0040-6090. info

19. 9. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.