doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.


kancelář: bud. A19/331
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4531
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Farmakologický ústavLékařská fakulta
Pracovní zařazení Zástupce přednosty ústavu

Členství v akademických orgánech

Akademický senát Lékařská fakulta
Disciplinární komise Lékařská fakulta
Oborová komise Experimental and applied pharmacology, Experimentální a aplikovaná farmakologie, Psychiatrie, Psychiatry
Oborová rada Farmakologie, Pharmacology
Pracovní skupina pro restrukturalizaci Centra léčivých rostlin Lékařská fakulta

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Farmakologický ústavLékařská fakulta
Pracovní zařazení Docent
Kancelář bud. A19/331Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Telefon 549 49 4531
E-mail
Fakulta / Pracoviště MU Ústav biochemiePřírodovědecká fakulta
Pracovní zařazení Docent

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 14537
Interní informace Inet MU IS MU