doc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D.

vedoucí výzkumné skupiny – Výzkumná skupina Markéty Bébarové: Excitabilita a její poruchy


kancelář: bud. A20/326
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3147
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Lékařská fyziologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 30. 4. 2013
Datum ukončení řízení 1. 2. 2014
Habilitační práce (veřejná část) Studium elektrických vlastností srdečních buněk
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. (Karlova univerzita - Lékařská fakulta v Plzni)
prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc. (AV ČR Praha - Fyziologický ústav)
RNDr. Ivan Zahradník, CSc. (SAV Bratislava - Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky)
Přednáška pro odbornou veřejnost 20. 9. 2013
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Nataša Honzíková, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Jana Slavíková, CSc. (UK Praha - Lékařská fakulta Plzeň)
doc. MUDr. Michaela Adamcová, Ph.D. (UK Praha - Lékařská fakulta Hradec Králové)
prof. MUDr. Jaroslav Veselý, CSc. (LF UP Olomouc)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 11. 2013

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.