doc. RNDr. Jiří Kaďourek, CSc.

docent – Ústav matematiky a statistiky


kancelář: pav. 08/02014e
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4739
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Jiří Kaďourek, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Matematika - Algebra a teorie čísel
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 13. 6. 2001
Datum ukončení řízení 1. 7. 2002
Habilitační práce (veřejná část) Existenční variety ortodoxních lokálně idempotentních pologrup
Oponenti habilitační práce prof. Dr. Karl Auinger (Univerzita Vídeň)
RNDr. Václav Koubek, DrSc. (UK- MFF)
prof. peter Jones (Wisconsin, USA)
Přednáška pro odbornou veřejnost 29. 5. 2002
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové doc. RNDr. Libor Polák, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Marie Demlová, CSc. (ČVUT Praha FEL)
prof. RNDr. Václav Slavík, DrSc. (ČZU Praha)
doc. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc. (UK Bratislava - MFF)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 29. 5. 2002

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.