Vzhledem k aktuálnímu epidemiologickému vývoji je univerzitní eskalační semafor, s platností od pondělí 12. října 2020, přepnut na červený stupeň pohotovosti. Více informací zde.

doc. RNDr. Petr Firbas, CSc.


e‑mail:
Základní údaje

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Ústav fyziky ZeměPřírodovědecká fakulta
Pracovní zařazení Samostatný vědeckovýzkumný a vývojový pracovník
e-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 1609
Interní informace Portál MU IS MU