doc. Mgr. Radka Chaloupková, Ph.D.

docentka – Loschmidtovy laboratoře


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Radka Chaloupková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Chemie životního prostředí
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 19. 9. 2016
Datum ukončení řízení 1. 9. 2017
Habilitační práce (veřejná část) Struktura, funkce a inženýrství halogenalkandehalogenas
Důvod pro omezení zveřejnění práce: omezení licence
Oponenti habilitační práce doc. Ing. Martin Mandl, CSc. (Přírodovědecká fakulta)
RNDr. Jindřich Hašek, DrSc. (Biotechnologický ústav AV ČR)
prof. RNDr. Pavel Peč, CSc. (Univerzita Palackého - Přírodovědecká fakulta, Olomouc)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 14. 2. 2017 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc. (Mendelova univerzita v Brně)
prof. Mgr. Marek Petřivalský, Dr. (UP Olomouc)
prof. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D. (PřF MU)
prof. RNDr. Michaela Vorlíčková, DrSc. (BFÚ AV ČR Brno)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 4. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.