prof. RNDr. Václav Holý, CSc.

profesor – Ústav fyziky kondenzovaných látek


kancelář: pav. 09/02028
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4360
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • prof. RNDr. Václav Holý, CSc., narozen 19. září 1953 v Brně, ženatý, 2 děti
Pracoviště
 • Ústav fyziky kondenzovaných látek, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Funkce na pracovišti
 • profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2001: titul "profesor" 1996: titul "docent" na základě obhajoby habilitační práce 1982: titul CSc., obor fyzika pevných látek 1976: titul RNDr., obor experimentální fyzika 1976: absolvoval studium fyziky pevných látek na přírodovědecké fakultě UJEP v Brně
Přehled zaměstnání
 • 2001-: profesor na Ústavu fyziky kondenzovaných látek 1988-2001: docent na katedře fyziky pevné fáze 1980-1988: odborný asistent na katedře fyziky pevné fáze 1976-1980: asistent na katedře fyziky pevné fáze
Pedagogická činnost
 • Současné přednášky pro studenty odborné fyziky: Základy fyziky pevných látek, Matematické metody zpracování měření I, Matematické metody ve fyzice, Rtg difrakce v tenkých vrstvách, Fyzika pevných látek na druhý pohled Magnetické vlastnosti tenkých vrstev Přednášky pro studenty odborné fyziky v minulosti: Dielektrické vlasnosti pevných látek, Kmity a vlnění Přednášky pro studenty učitelství fyziky v minulosti: Matematika pro učitele fyziky Školitel v doktorandském studiu "Fyzika pevných látek"
Vědeckovýzkumná činnost
 • Rtg rozptyl v monokrystalech a tenkovrstevných systémech, procesy samouspořádání při epitaxním růstu polovodičových vrstev, rtg reflexe drsných a samouspořádaných rozhraní
Akademické stáže
 • 1979: Universita v Jeně (Německo), 2 měsíce, studijní pobyt, 1988: Universita v Manchesteru (Velká Británie), 2 měsíce, studijní pobyt, 1992: Universita v Linzi (Rakousko), 2 měsíce, studijní pobyt, 1994-1995: Universita v Linzi (Rakousko), 6 měsíců, hostující profesor, 1996: Universita v Linzi (Rakousko), 2 měsíce, přednáškový pobyt, 1997: Universita v Linzi (Rakousko), 2 měsíce, přednáškový pobyt, 1998: Universita v Linzi (Rakousko), 2 měsíce, přednáškový pobyt, 1998: Universita v Mnichově (Německo), 1 měsíc, přednáškový pobyt, 2000, 2001: Universita v Houstonu (USA), 2 měsíce, přednáškový pobyt
Universitní aktivity
 • 2001-: vedoucí sekce fyzika Přírodovědecké fakulty MU
Mimouniversitní aktivity
 • 1990 - : Člen Rady Krystalografické společnosti ČR a SR, 1990 - :člen regionálního komitétu IUCr, 1996 - 2000: člen výboru FVS JČMF, 1996 - 2000: člen podoborové komise GA ČR, 1995- :člen regionálního výboru Fyzikální olympiády
Ocenění vědeckou komunitou
 • člen programového výboru Evropských konferencí X-TOP, zvané přednášky na konferencích: 1994: konference X-TOP Berlin (Německo), 1995: konference CAMST Athény (Řecko), 1995: konference IPD Moskva (Rusko), 1996: jarní škola NATO v Erice (Itálie), 1996: konference X-TOP Palermo (Itálie), 1997: kongres IUCr Seattle (USA), 1998: konference PXRMS Denver (USA), 1999: konference NGS'9 Berlín (německo), 2000: konference X-TOP'2000 Jaszowiec (Polsko) 2001: konference Gordon Conference Frontiers in Physics, New London (USA) 2001: Konference Beyond the average structure, Traverse City (USA)
Vybrané publikace
 • DUBROKA, Adam, Ondřej CAHA, Miloš HRONČEK, Pavel FRIŠ, Milan ORLITA, Václav HOLÝ, H. STEINER, Günther BAUER, Günter SPRINGHOLZ a Josef HUMLÍČEK. Interband absorption edge in the topological insulators Bi-2(Te1-xSex)(3). Physical Review B. College PK, MD USA: AMER PHYSICAL SOC, 2017, roč. 96, č. 23, s. "235202-1"-"235202-10", 10 s. ISSN 2469-9950. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.96.235202. info
 • SANCHEZ-BARRIGA, J., A. VARYKHALOV, G. SPRINGHOLZ, H. STEINER, R. KIRCHSCHLAGER, G. BAUER, Ondřej CAHA, E. SCHIERLE, E. WESCHKE, A. A. UENAL, S. VALENCIA, M. DUNST, J. BRAUN, H. EBERT, J. MINAR, E. GOLIAS, L. V. YASHINA, A. NEY, Václav HOLÝ a O. RADER. Nonmagnetic band gap at the Dirac point of the magnetic topological insulator (Bi1-xMnx)(2)Se-3. Nature Communications. London: Nature Publishing Group, 2016, roč. 7, February, s. nestránkováno, 10 s. ISSN 2041-1723. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1038/ncomms10559. URL info
 • RŮŽIČKA, Jiří, Ondřej CAHA, Václav HOLÝ, Hubert STEINER, Valentyn VOLOBUIEV, Andreas NEY, Günther BAUER, Tomáš DUCHON, Kateřina VELTRUSKÁ, I. KHALAKHAN, Vladimír MATOLÍN, E. SCHWIER, H. IWASAWA, K. SHIMADA a Günter SPRINGHOLZ. Structural and electronic properties of manganese-doped Bi2Te3 epitaxial layers. New Journal of Physics. BRISTOL: Institute of Physics, 2015, roč. 17, January, s. "nestránkováno", 11 s. ISSN 1367-2630. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/17/1/013028. info
 • CAHA, Ondřej, Adam DUBROKA, Josef HUMLÍČEK, Václav HOLÝ, Hubert STEINER, M. UL-HASSAN, Jaime SANCHEZ-BARRIGA, Oliver RADER, T. N. STANISLAVCHUK, Andrei A. SIRENKO, Günther BAUER a Günter SPRINGHOLZ. Growth, Structure, and Electronic Properties of Epitaxial Bismuth Telluride Topological Insulator Films on BaF2 (111) Substrates. Crystal Growth & Design. Washington: American Chemical Society, 2013, roč. 13, č. 8, s. 3365-3373. ISSN 1528-7483. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1021/cg400048g. info
 • PISKORSKA-HOMMEL, E., Václav HOLÝ, Ondřej CAHA, A. WOLSKA, A. GUST, C. KRUSE, H. KROENCKE, J. FALTA a D. HOMMEL. Complementary information on CdSe/ZnSe quantum dot local structure from extended X-ray absorption fine structure and diffraction anomalous fine structure measurements. Journal of Alloys and Compounds. LAUSANNE: Elsevier, 2012, roč. 523, May, s. 155-160. ISSN 0925-8388. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2012.01.133. URL info
 • PIANO, S., X. MARTI, A. W. RUSHFORTH, K. W. EDMONDS, R. P. CAMPION, M. WANG, Ondřej CAHA, T. U. SHUELLI, Václav HOLÝ a B. L. GALLAGHER. Surface morphology and magnetic anisotropy in (Ga,Mn)As. Applied Physics Letters. USA: American Institute of Physics, 2011, roč. 98, č. 15, s. "nestránkováno", 3 s. ISSN 0003-6951. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1063/1.3579534. info
 • HOLÝ, Václav, Xavier MARTÍ, Lukáš HORÁK, Ondřej CAHA, Vít NOVÁK, Miroslav CUKR a Tobias Urs SCHÜLLI. Density of Mn interstitials in (Ga,Mn)As epitaxial layers determined by anomalous x-ray diffraction. Applied Physics Letters. USA: American Institute of Physics, 2010, roč. 97, č. 18, s. 181913-181915. ISSN 0003-6951. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1063/1.3514240. URL info

14. 11. 2001

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.