doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.

vedoucí pracoviště – Ekologie rašelinišť


kancelář: bud. D32/232
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4010
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Michal Hájek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Botanika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 19. 4. 2006
Datum ukončení řízení 30. 11. 2006
Habilitační práce (veřejná část) Diverzita vegetace prameništních rašelinišť na krajinné úrovni
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Karel Prach, CSc. (BF JčU České Budějovice)
prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc. (PřF UK Praha)
RNDr. Ivan Jarolímek, CSc. (BÚ SAV Bratislava)
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. Jaroslav Koblížek, CSc. (Ústav lesnické botaniky MZLU Brno)
Členové prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc. (PřF UK Praha)
prof. RNDr. Petr Bureš, Ph.D. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D. (MU - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. Petr Pyšek,CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 1. 11. 2006

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.