doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D.

docent – Ústav teoretické fyziky a astrofyziky


kancelář: pav. 06/03013
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8600
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Teoretická fyzika a astrofyzika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 9. 5. 2013
Datum ukončení řízení 1. 12. 2013
Habilitační práce (veřejná část) Proměnné hvězdy v otevřených hvězdokupách
Oponenti habilitační práce Prof. Kresimir Pavlovski, DrSc. (University of Zagreb)
prof. RNDr. Petr Harmanec, DrSc. (Astronomický ústav UK v Praze)
RNDr. Jiří Grygar, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 3. 10. 2013
Složení habilitační komise
Předseda prof. Rikard von Unge, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR)
RNDr. Jiří Grygar, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR Praha)
doc. RNDr. Marek Wolf, CSc. (Astronomický ústav MFF UK v Praze)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 6. 11. 2013

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.