RNDr. Jan Janík, Ph.D.


kancelář: pav. 06/03013
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4633
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Jan Janík, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Teoretická fyzika a astrofyzika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení zpětvzetí návrhu uchazečem
Datum zahájení řízení 17. 6. 2013
Datum ukončení řízení 7. 1. 2014
Habilitační práce (veřejná část) Fotometrické databáze mCPod a VarSCAN