prof. Mgr. Pavel Řehák, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Pavel Řehák, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Matematický ústav AV ČR Brno
Obor řízení Matematika - Matematická analýza
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 29. 8. 2005
Datum ukončení řízení 1. 6. 2006
Habilitační práce (veřejná část) Half-linear dynamic equations on time scales
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc. (FAST VUT Brno)
prof. RNDr. Irena Rachůnková, DrSc. (PřF UP Olomouc)
prof. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc. (MU AV ČR Praha)
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Pavel Řehák, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Vysoké učení technické v Brně
Obor řízení Matematika - Matematická analýza
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 9. 9. 2019
Datum ukončení řízení 8. 5. 2021
Přednáška pro odbornou veřejnost 18. 11. 2019 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. RNDr. Jaroslav Jaroš, CSc. (Univerzita Komenského Bratislava)
prof. RNDr. Milan Kučera, DrSc. (Matematický ústav AV ĆR)
prof. RNDr. Mihály Pituk, DSc. (University of Pannonia)
prof. RNDr. Svatoslav Staněk, CSc. (PřF UP Olomouc)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 4. 12. 2019
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 3. 11. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.