doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

docent – Ústav antropologie


kancelář: pav. 02/02022
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4966
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Antropologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 19. 12. 2008
Datum ukončení řízení 1. 10. 2009
Habilitační práce (veřejná část) Stopy člověka na archeologických nálezech ze středoevropských lokalit
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. (ZčU Plzeň)
doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc. (Univerzita Hradec Králové)
prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 27. 5. 2009
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. (ZčU Plzeň)
doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc. (Univerzita Hradec Králové)
prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. (UK - 1. Lékařská fakulta Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 27. 5. 2009

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.