RNDr. Eva Koriťáková, Ph.D.

odborná asistentka – Institut biostatistiky a analýz


korespondenční adresa:
Kamenice 753/5, 625 00 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • RNDr. Eva Koriťáková, Ph.D. (roz. Janoušová)
 • narozena 10. 8. 1986 v Brně
Pracoviště
 • Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
Funkce na pracovišti
 • analytik dat
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2016: Ph.D. v oboru Neurovědy, Masarykova univerzita, doktorská práce na téma: „Moderní metody rozpoznávání pro analýzu obrazových dat v neuropsychiatrickém výzkumu“
 • 2010: RNDr. v oboru Matematická biologie, Masarykova univerzita, rigorózní práce na téma „Nový toolbox v MATLABu pro analýzu MRI obrazů mozku“
 • 2010: Mgr. v oboru Matematická biologie, Masarykova univerzita, diplomová práce na téma „Moderní metody pro analýzu obrazových dat v neuropsychiatrickém výzkumu“
 • 2008: Bc. v oboru Matematická biologie, Masarykova univerzita, bakalářská práce na téma „Statistické metody segmentace v MRI obrazech mozku“
Přehled zaměstnání
 • 2017 - : analytik, Institut biostatistiky a analýz, s.r.o., spin-off společnost Masarykovy univerzity, Brno
 • 2014 - 2017: analytik informačních technologií, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Brno
 • 2009 - : analytik dat, Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno
Pedagogická činnost
 • Výuka: Analýza dat pro Neurovědy, Pokročilé metody analýzy dat v neurovědách, Analýza a klasifikace dat, Vícerozměrné metody – cvičení, Týmový projekt z Matematické biologie, Biostatistika pro matematickou biologii (cvičení)
 • Vedené bakalářské práce: Metody rozpoznávání pro analýzu obrazových dat, Hledání souvislostí struktury mozku a kognitivních funkcí, Hodnocení úspěšnosti léčby a přežití u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií, Vliv velikosti datových souborů na výsledky statistických testů
 • Vedené diplomové práce: Využití neuronových sítí pro klasifikaci obrazů mozku v neurovědním výzkumu, Nové prognostické skóre pro hodnocení přežití a odpovědi na léčbu u pacientů s chronickou myeloidní leukémií, Metody vícenásobného jádrového učení a jejich využití při klasifikaci obrazových dat v neurovědním výzkumu, Smíšené modely pro analýzu dat v medicínském výzkumu
 • Spoluorganizátorka 10. letní školy matematické biologie s názvem „Analýza a zpracování obrazových dat v neurovědách“ (2014)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Biostatistika, analýza medicínských dat, analýza a klasifikace obrazů, výpočetní neuroanatomie, neurovědy, hematoonkologie
 • Software: Matlab, R, SPSS, Statistica, Microsoft Office, LaTeX
 • Řešitelka projektů: FRVS/942/2013 - Inovace materiálů pro interaktivní výuku a samostudium předmětu Analýza dat pro Neurovědy; MUNI/FR/0260/2014 – Pokročilé metody analýzy dat v neurovědách jako nový předmět na LF MU
 • Spoluřešitelka vybraných projektů: 2009-2011: IGA No. 10347/3 - Moderní metody rozpoznávání pro analýzu obrazových dat v neuropsychiatrickém výzkumu; 2009-2011: IGA No. 9893/4 - Predikce průběhu iniciálních fází schizofrenie pomocí morfometrie mozku; 2012-2015: IGA 13359/4 Pokročilé metody rozpoznávání MR obrazů mozku pro podporu diagnostiky neuropsychiatrických poruch; 2016-2019: AZV No. 16-31028A – Účinnost nových spektroskopických biomarkerů pro detekci časného stádia karcinomu pankreatu
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 3. 1. 2014 – 31. 3. 2014: University of Bergen, Bergen, Ostatní, NOR
 • 22. 8. 2013 – 4. 9. 2013: University of Bergen, Bergen, Ostatní, NOR
 • 1. 10. 2011 – 4. 3. 2012: University of Bergen, Bergen, Ostatní, NOR
 • 18. 10. 2010 – 15. 4. 2011: Imperial College, London, London, Ostatní, GBR
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2010: 1. místo ve studentské soutěži na 20. mezinárodní EURASIP konferenci BIOSIGNAL 2010
 • 2011: 1. místo za nejlepší příspěvek na 15. mezinárodní konferenci Medical Image Understanding and Analysis 2011
Vybrané publikace
 • ANDERKOVÁ, Ľubomíra, Dominik PIŽEM, Patrícia KLOBUŠIAKOVÁ, Martin GAJDOŠ, Eva KORIŤÁKOVÁ a Irena REKTOROVÁ. Theta burst stimulation enhances connectivity of the dorsal attention network in young healthysubjects: An exploratory study. Neural Plasticity. Freund and Pettman, 2018, roč. 2018, č. 2018, s. 3106918-3106923. ISSN 2090-5904. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1155/2018/3106918. info
 • JAROŠOVÁ, Marie, M. HRUBA, Alexandra OLTOVÁ, Karla PLEVOVÁ, L. KRUZOVA, E. KRIEGOVA, R. FILLEROVA, Eva KORIŤÁKOVÁ, Michael DOUBEK, D. LYSAK, V. PROCHAZKA, Marek MRÁZ, K. INDRAK a T. PAPAJIK. Chromosome 6q deletion correlates with poor prognosis and low relative expression of FOXO3 in chronic lymphocytic leukemia patients. American Journal of Hematology. NJ 07030-577 United States: John Wiley & Sons, 2017, roč. 92, č. 10, s. "E604"-"E607", 5 s. ISSN 0361-8609. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/ajh.24852. info
 • JANOUŠOVÁ, Eva. Penalised Reduction & Classification Toolbox. 2016. URL info
 • JANOUŠOVÁ, Eva, Giovanni MONTANA, Tomáš KAŠPÁREK a Daniel SCHWARZ. Supervised, Multivariate, Whole-Brain Reduction Did Not Help to Achieve High Classification Performance in Schizophrenia Research. Frontiers in Neuroscience. Lausanne: Frontiers Media S.A., 2016, roč. 10, AUG, s. 1-15. ISSN 1662-453X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3389/fnins.2016.00392. info
 • REKTOROVÁ, Irena, Jiri MEKYSKA, Eva KORIŤÁKOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Ilona ELIÁŠOVÁ, Martina MRAČKOVÁ, Dagmar BERÁNKOVÁ, Tereza NEČASOVÁ, Zdenek SMEKAL a Radek MAREČEK. Speech prosody impairment predicts cognitive decline in Parkinson's disease. PARKINSONISM & RELATED DISORDERS. OXFORD: ELSEVIER SCI LTD, 2016, roč. 29, August, s. 90-95. ISSN 1353-8020. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.parkreldis.2016.05.018. URL info
 • ANDERKOVÁ, Ľubomíra, Ilona ELIÁŠOVÁ, Radek MAREČEK, Eva JANOUŠOVÁ a Irena REKTOROVÁ. Distinct Pattern of Gray Matter Atrophy in Mild Alzheimer’s Disease Impacts on Cognitive Outcomes of Noninvasive Brain Stimulation. JOURNAL OF ALZHEIMERS DISEASE. AMSTERDAM: IOS PRESS, 2015, roč. 48, č. 1, s. 251-260. ISSN 1387-2877. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3233/JAD-150067. URL info
 • JANOUŠOVÁ, Eva, Daniel SCHWARZ a Tomáš KAŠPÁREK. Combining various types of classifiers and features extracted from magnetic resonance imaging data in schizophrenia recognition. Psychiatry Research: Neuroimaging. CLARE: ELSEVIER IRELAND LTD, 2015, roč. 232, č. 3, s. 237-249. ISSN 0925-4927. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.pscychresns.2015.03.004. info
 • MEKYSKA, Jiří, Eva JANOUŠOVÁ, Pedro GOMEZ-VILDA, Zdeněk SMÉKAL, Irena REKTOROVÁ, Ilona ELIÁŠOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Martina MRAČKOVÁ, Jesus B. ALONSO-HERNANDEZ, Marcos FAUNDEZ-ZANUY a Karmele LOPEZ-DE-IPINA. Robust and complex approach of pathological speech signal analysis. Neurocomputing. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2015, roč. 167, November, s. 94-111. ISSN 0925-2312. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.neucom.2015.02.085. URL info
 • JANOUŠOVÁ, Eva, Jiří HOLČÍK, Danka HARUŠTIAKOVÁ, Simona LITTNEROVÁ a Jiří JARKOVSKÝ. Vícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat. Online. In HOLČÍK, Jiří, KOMENDA, Martin. Matematická biologie: e-learningová učebnice. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-8095-9. URL info
 • ŠÁLEK, David, Pavla VESELÁ, Ludmila BOUDOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Pavel KLENER, Samuel VOKURKA, Milada JANKOVSKA, Robert PYTLIK, David BELADA, Jan PIRNOS, Mojmír MOULIS, Roman KODET, Michal MICHAL, Eva JANOUŠOVÁ, Jan MUŽÍK, Jiří MAYER a Marek TRNĚNÝ. Retrospective analysis of 235 unselected patients with mantle cell lymphoma confirms prognostic relevance of Mantle Cell Lymphoma International Prognostic Index and Ki-67 in the era of rituximab: long-term data from the Czech Lymphoma Project Database. Leukemia & lymphoma. London: Informa Healthcare, 2014, roč. 55, č. 4, s. 802-810. ISSN 1042-8194. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3109/10428194.2013.815349. info
 • JANOUŠOVÁ, Eva, Tomáš PAVLÍK, Jiří MAYER a Ladislav DUŠEK. currentSurvival: Estimation of CCI and CLFS Functions. 2013. Příslušný R package na domovské stránce softwaru R Domovská stránka softwaru info
 • VOUNOU, Maria, Eva JANOUŠOVÁ, Robin WOLZ, Jason L STEIN, Paul M THOMPSON, Daniel RUECKERT a Giovanni MONTANA. Sparse reduced-rank regression detects genetic associations with voxel-wise longitudinal phenotypes in Alzheimer's disease. Neuroimage. Spojené státy americké: Elsevier, 2012, roč. 60, č. 1, s. 700-716. ISSN 1053-8119. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2011.12.029. URL info
 • SILVER, Matt, Eva JANOUŠOVÁ, Xue HUA, Paul M. THOMPSON a Giovanni MONTANA. Identification of gene pathways implicated in Alzheimer's disease using longitudinal imaging phenotypes with sparse regression. Neuroimage. Elsevier, 2012, roč. 63, č. 3, s. 1681-1694. ISSN 1053-8119. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2012.08.002. info
 • KAŠPÁREK, Tomáš, Carlos Eduardo THOMAZ, Joao Ricardo SATO, Daniel SCHWARZ, Eva JANOUŠOVÁ, Radek MAREČEK, Radovan PŘIKRYL, Jiří VANÍČEK, Andre FUJITA a Eva ČEŠKOVÁ. Maximum-uncertainty linear discrimination analysis of first-episode schizophrenia subjects. Psychiatry Research: Neuroimaging. 2011, roč. 191, č. 3, s. 174-181. ISSN 0925-4927. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.pscychresns.2010.09.016. info
 • PAVLÍK, Tomáš, Eva JANOUŠOVÁ, Zdeněk POSPÍŠIL, Jan MUŽÍK, Daniela ŽÁČKOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Hana KLAMOVÁ, Petr CETKOVSKÝ, Marek TRNĚNÝ, Jiří MAYER a Ladislav DUŠEK. Estimation of current cumulative incidence of leukaemia-free patients and current leukaemia-free survival in chronic myeloid leukaemia in the era of modern pharmacotherapy. BMC Medical Research Methodology. 2011, roč. 11, č. 140, s. 1-12. ISSN 1471-2288. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1186/1471-2288-11-140. info

16. 11. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.