doc. Mgr. Jiří Šána, Ph.D.

docent – Výzkumná skupina Ondřeje Slabého


kancelář: bud. E35/217
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5246
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Jiří Šána, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Lékařská biologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 17. 12. 2020
Datum ukončení řízení 1. 12. 2021
Habilitační práce (veřejná část) Krátké nekódující RNA u nádorů mozku
Oponenti habilitační práce doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D. (Ústav biologie, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova)
doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD. (Ústav lekárskej a klinickej biochémie, Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 31. 5. 2021 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. (Ústav lékařské biologie a genetiky, LF v Hradci Králové UK)
doc. Mgr. Jan Bouchal, Ph.D. (Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FN Olomouc)
prof. Ing. Mária Mareková, CSc. (Ústav lekárskej a klinickej biochémie, Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 10. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.