RNDr. Svatava Kubešová

odborná pracovnice – Výzkum vegetace


e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis
Svatava Kubešová
 • 17. 6. 1973, Brno
Pracoviště
 • Botanické oddělení Moravského zemského muzea
  Hviezdoslavova 29a
  627 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • kurátorka sbírky mechorostů
Vybrané publikace
 • KUBEŠOVÁ, Svatava. Bryophytes in public caves in the Czech Republic. In Environmental changes and biological assessment III. Book of Abstracts. Ostrava: Faculty of Science, University of Ostrava, 2006, s. 23. info
 • PLÁŠEK, Vítězslav, Magda ZMRHALOVÁ, Svatava KUBEŠOVÁ, Miroslaw SZCZEPANSKI a Eva LOSKOTOVÁ. Příspěvek k bryoflóře Tematínskych vrchů. In Rajcová K. (ed.) Najvzácnejšie prírodné hodnoty Tematínskych vrchov. Zborník výsledkov inventarizačného výskumu územia európskeho významu Tematínske vrchy. Trenčín: CHKO Tematínské vrchy, 2006, s. 31-34. info
 • KUBEŠOVÁ, Svatava, Viera HORÁKOVÁ a Kateřina ŠUMBEROVÁ. Mechorosty rybníků a sádek v Českobudějovické pánvi. Bryonora. Průhonice: Botanický ústav AV ČR, 2005, roč. 2005, č. 35, s. 9-17. ISSN 0862-8904. info
 • KUBEŠOVÁ, Svatava. Bryophytes on cliffs and talus slopes of south-western Moravia (Czech Republic). In XVII. International botanical congress. Vienna: XVII. International botanical congress, 2005, s. 451. info
 • KUBEŠOVÁ, Svatava. Bryophytes at lamps in selected public caves in the Czech Republic - past and recent situation. In 14th International congress of speleology. Final progamme & abstract book. Athens: 14th International congress of speleology, 2005, s. 209. info
 • KUBEŠOVÁ, Svatava a Lenka NĚMCOVÁ. Discelium nudum. In Zajímavé bryofloristické nálezy III., Kučera J. (ed.), Bryonora. Průhonice: Botanický ústav AV ČR, 2004, s. 36. info
 • KUBEŠOVÁ, Svatava. A contribution to the moss flora of the Apuseni Mountains (Romania). In XI OPTIMA Meeting. Beograd: OPTIMA, Prirodnjački muzej Beograd, 2004, s. 72. info
 • KUBEŠOVÁ, Svatava. Mechorosty v blízkosti světel ve třech přístupných jeskyních na severní Moravě. In 3. národní speleologický kongres. Sloup: Zdeněk Motyčka - ZM Production, 2004, s. 41-42. ISBN 80-903378-1-3. info
 • KUBEŠOVÁ, Svatava. Mechorosty skal na jihozápadní Moravě. Časopis Slezského muzea, série A, vědy přírodní. Opava: Slezské muzeum v Opavě, 2004, roč. 52, č. 2, s. 273-280. ISSN 0323-0627. info
 • KUBEŠOVÁ, Svatava a Ivan NOVOTNÝ. Mechorosty známé neznámé. Katalog výstavy. Brno: Moravské zemské muzeum, 2004, 43 s. ISBN 80-7028-224-X. info
 • FAIMON, Jiří, Jindřich ŠTELCL, Svatava KUBEŠOVÁ a Jiří ZIMÁK. Environmentally accetable effect of hydrogen peroxide on cave "lamp-flora", calcite speleothems and limestones. Environmental Pollution. Elsevier, 2003, roč. 122, č. 3, s. 417-422. ISSN 0269-7491. info
 • KUBEŠOVÁ, Svatava. Bryoflora in block fields in south-western Moravian river valleys. Acta Musei Moraviae. Brno: Moravské zemské muzeum v Brně, 2003, roč. 88, č. 1, s. 81-94. ISSN 1211-8788. info
 • FAIMON, Jiří, Jindřich ŠTELCL, Jiří ZIMÁK a Svatava KUBEŠOVÁ. Environmentálně šetrná eliminace "lampenflóry" v turisticky přístupných jeskyních. In Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Zborník referátov. Liptovský Mikuláš: Správa slovenských jaskýň, 2002, s. 179-181. III. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. ISBN 80-8064-145-5. info
 • KUBEŠOVÁ, Svatava, Jiří FAIMON, Jindřich ŠTELCL a Jiří ZIMÁK. The study of "lampflora" in the Kateřinská cave (the Moravia karst, Czech Republic). In International conference on cavelighting. 15-17 November 2000. Budapest, 2002, s. 73-76. Hungarian Speleological Society. info
 • KUBEŠOVÁ, Svatava. Mechorosty zaznamenané během bryologicko-lichenologických dnů v Mikulově. Bryonora. Průhonice: Botanický ústav AV ČR, 2002, roč. 29, s. 6-10. ISSN 0862-8904. info
 • KUBEŠOVÁ, Svatava. Mechorosty na balvanových mořích v Národním parku Podyjí. Thayensia. Znojmo: NP Podyjí Znojmo, 2002, roč. 4, s. 85-89. ISSN 1212-3560. info
 • STRAKOVÁ, Marie, Svatava KUBEŠOVÁ a Bohumír CAGAŠ. Mechy a řasy v trávníku. Hrdějovice: Bonus, 2002, s. 1-35. ISBN 80-902690-7-9. info
 • FAIMON, Jiří, Jindřich ŠTELCL a Svatava KUBEŠOVÁ. Chemická eliminace "lampenflóry" v jeskynních systémech. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2000. Brno: MU Brno, 2001, VIII, č. 1, s. 101-103. ISSN 1212-6209. info
 • KUBEŠOVÁ, Svatava. Bryophyte flora at lamps in public caves in the Moravian Karst (Czech Republic). Acta Musei Moraviae. Brno: Moravské zemské muzeum v Brně, 2001, roč. 86, č. 1, s. 195-202. ISSN 1211-8788. info
 • KUBEŠOVÁ, Svatava, Ivan NOVOTNÝ a Magda ZMRHALOVÁ. Ohlédnutí za odkazem V. Pospíšila. Bryonora. Průhonice: Botanický ústav AV ČR, 2000, č. 25, s. 21-23. ISSN 0862-8904. info
 • NOVOTNÝ, Ivan, Svatava KUBEŠOVÁ a Karel SUTORÝ. Contribution to the bryophyte flora of Greece with special emphasis to the Peloponnisos penisula. Botanika Chronika. Patras (Greece): Bot. Instit., Univ. Patras, 2000, roč. 13, s. 413-417. ISSN 0253-6064. info
 • KUBEŠOVÁ, Svatava. Česnek podivný (Allium paradoxum) také na Moravě. Zprávy České botanické společnosti. Praha: Česká botanická společnost, 2000, roč. 34, č. 2, s. 177-178. ISSN 1212-5258. info
 • KUBEŠOVÁ, Svatava. Bryophytes in a block field microrelief: case studies from SW Moravia. Acta universitatis Purkynianae. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2000, roč. 52, č. 4, s. 113-125. ISSN 1212-3137. info
 • KUBEŠOVÁ, Svatava, Jiří FAIMON, Jindřich ŠTELCL a Jiří ZIMÁK. The study of lampflora in the Kateřinská Cave (Moravian Karst, Czech Republic). In Abstracts of International Conference on Cave Lighting. Budapest: T. Hazslinszky, Ungar. Gesells. Karst Hohlenforschung, 2000, s. 14. info
 • SOLDÁN, Zdeněk. Soupis rukopisných (diplomových a doktorandských) prací s botanickýcm zaměřením, vypracovaných na vybraných vysokých školách České republiky v letech 1997-1998. Zprávy České botanické společnosti. Praha: Česká botanická společnost, 1999, roč. 34, č. 1, s. 111-119. ISSN 1212-5258. info
 • HRADÍLEK, Zbyněk a Svatava KUBEŠOVÁ. Hylocomium brevirostre (Brid.) B.S.G. recentně nalezený mech v České republice. Bryonora. Průhonice: Botanický ústav AV ČR, 1997, č. 19, s. 2-3. ISSN 0862-8904. info

11. 1. 2005

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.