prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.

profesor – Ústav biochemie


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. C05/217
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3957
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Biochemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 11. 10. 1999
Datum ukončení řízení 1. 6. 2000
Habilitační práce (veřejná část) Uplatnění afinitních interakcí při purifikaci bílkovin
Oponenti habilitační práce prof. MVDr. Karel Hruška, CSc. (VÚ veterinárního lékařství Brno)
prof. RNDr. Marie Tichá, CSc. (PřF KU Praha)
prof.Ing. Blanka Králová, CSc. (VŚCHT Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 24. 5. 2000
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové doc. Dr. Gustav Entrlicher, CSc. (UK - Přírodovědecká fakulta)
prof. MVDr. Karel Hruška, DrSc. (VÚVeL Brno)
prof. RNDr. Vlastimil Kubáň, DrSc. (MZLU Brno)
prof. RNDr. Zdeněk Stránský, CSc. (UP - Přírodovědecká fakulta , Olomouc)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 24. 5. 2000
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Biochemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 5. 12. 2006
Datum ukončení řízení 5. 11. 2007
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Petr Boček, DrSc. (Ústav analytické chemie AV ČR Brno)
prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UP Olomouc)
prof. RNDr. Vlastimil Kubáň, DrSc. (MZLU Brno)
doc. Ing. Ivan Mikšík, DrSc. (Fyziologický ústav AV ČR Praha)
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 29. 5. 2007

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.